Діяння – це що таке? Значення слова, визначення

Діяння – це що таке? Питання по цьому слову виникає з-за того, що воно мало вживається в сучасній мові і має відношення до високої лексики. Його можна застосувати, наприклад, коли мова йде про великі діяння предків, благородних подвиги героїв і діяннях святих апостолів. Детальна інформація про те, що це – діяння, буде дана в сьогоднішньому огляді.

Словникове тлумачення

Що можна знайти про значення слова «діяння» у словнику? Там зазначається, що воно:

 • Відноситься до книжкової лексиці і позначає дію або вчинок. (У скандинавській міфології описані діяння богів, легендарних героїв-воїнів і чарівників).
 • У кримінальному праві – акт вольового поведінки індивіда, свідомо здійснюваний ним і має дві форми – дію та бездіяльність. (Протизаконне діяння несе в собі можливість настання в результаті його скоєння будь-яких шкідливих наслідків для об’єктів, які охороняються кримінальним правом).
 • Уточнення поняття

  Щоб повною мірою осмислити, що означає слово «діяння», розглянемо тлумачення слів «дія» і «вчинок», які беруть участь у його визначенні. Спочатку звернемося до терміна «діяння». У словнику дано три варіанти його тлумачення:

 • Здійснення якої-небудь роботи, прояв індивідуумом енергії або волі. (Треба розуміти, що дії російських військових у Сирії спрямовані на врегулювання тривалого глобального конфлікту, продовження якого загрожує найсерйознішими наслідками не тільки цієї країни, але і всього світового співтовариства).
 • Ефект, який вироблений в результаті вчинення будь-якого акта, його результат. (Слова Георгія про те, що він йде з сім’ї, справили на Галину воістину приголомшливе дію – вона застигла на місці і не могла вимовити ні єдиного слова).
 • У театральному лексиконі – розділ театральної постановки або драматичного твору, який є тривалим або великим, відповідно. (Актори до кінця четвертого дії через спеку вже ледве стояли на ногах і почали плутатися при проголошенні довгих монологів – в результаті весь ефект від вистави був змазаний).
 • Дивіться також:  Образ і характеристика Ассолі з твору «Червоні вітрила»

  Дію і вчинок: в чому різниця?

  Тепер перейдемо до розгляду другого з визначень слова «діяння» до «вчинку». Вчинком називається усвідомлена дія, акт вільної волі людини, який їм реалізований. Зміст вчинку визначається моральністю і моральністю в поведінці, розрізненням добра і зла. Цим він відрізняється від дії, адже не кожна дія людини являє собою вчинок, а тільки таке, в основі якого лежить свідомий вибір.

  Ще однією стороною вчинку є така форма поведінки особистості, в якій нею вибираються цілі і способи поведінки, що часто суперечать загальноприйнятим канонам. Тому вчинок, як свідома дія, оцінюється як акта морального самовизначення індивіда, в якому він самостверджується як особистість. У цьому проявляється його ставлення до інших людей, до самого себе, до суспільства або його окремій групі, до навколишнього світу в цілому.

  Елементи вчинку

  В складі поняття «вчинок» можна виділити такі елементи, як:

  • Мотив – те, що направляє дії, стимулює до їх вчинення.
  • Цілі – щодо інтересів інших людей: можуть збігатися з ними повністю, частково, а можуть бути прямо протилежними.
  • Предмет впливу – особистість самого індивідуума чи іншої людини, в цьому полягає одна з відмінностей вчинку від дії.
  • Засоби – можуть бути самими різними: практичними, словесними, наочними; прямими і непрямими.
  • Процес – саме здійснення вчинку.
  • Результат – зміна всередині особистості або у відносинах між людьми, заздалегідь його знати неможливо, ймовірно лише будувати припущення.
  • Оцінка – щоб зробити оцінку вчинку потрібно бути обізнаним про його мотиви.

  Етимологія

  Веде своє походження від стародавнього дієслова «деять», що означає «робити», який походить від іменника «дело». Воно прийшло у нашу мову з праслов’янської, де писалося, як dělo і означало «справа, робота», через старослов’янське дѣло. Зі старослов’янської воно потрапило також і українська, болгарська, сербохорватська, словенська, чеська, польська, де значення цього слова співпадає з російською, а отже підтверджує його.

  Дивіться також:  Що люди роблять для охорони річок від шкідливого впливу антропогенної діяльності?

  Як вважають вчені, праслов’янське слово dělo є спорідненим індоєвропейського dhē, що значить «діти». А також вони порівнюють його з литовськими padėlỹs (яйце, яке підклали в гніздо) і priedėlė (додаток), а також з древнеисландским dalidun (вчинили).

  Синоніми

  До слова «діяння» і «дія» їх можна підібрати кілька, наприклад,

  • Вчинок.
  • Справа.
  • Акт.
  • Рух.
  • Втручання.
  • Ефект.
  • вплив
  • Подвиг.
  • Злочин.
  • Делікт.
  • Проступок.
  • Злодіяння,
  • Благодіяння.
  • Перелюб.
  • Перелюб.

  Фразеологізми

  Зі словами «діяння» і «дія» існують такі стійкі вирази:

  • Героїчні діяння.
  • Благородні діяння.
  • Діяння предків.
  • Суспільно-небезпечне діяння (Злочин).
  • Каране діяння.
  • Діяння апостолів (Одна з книг Нового Завіту).
  • Девгениево діяння (Перекладення на давньоруську мову візантійської поеми 10 століття про подвиги Дигениса, легендарного героя).
  • Бомба уповільненої дії.
  • Дія породжує протидію.
  • Театр військових дій.
  • Дія дорівнює протидії.
  • Подіяло.
  • Пряма дія.

  Представляється, що досконально пояснити значення слова «діяння» допоможе розгляд того, як це поняття трактується в такій галузі права, як кримінальне.

  У кримінальному законі

  Треба зазначити, що безпосередньо поняття діяння у кримінальному законодавстві не формулюється. Але при цьому традиційно виділяють дві його форми, до яких відносять:

  • злочинні дії;
  • злочинна бездіяльність.

  У кримінальному кодексі ці варіанти розглядаються як альтернативні. Дія характеризується як активна форма поведінки, а бездіяльність, як пасивна. Велика частина складів злочинів у російському кримінальному праві (більше, ніж 2/3) здійснюється тільки шляхом дії. Всі інші дії можуть бути здійснені виключно шляхом ухилення від яких-небудь обов’язків, наприклад, від військової.

  Сутність злочинного діяння – це його протиправність і суспільна небезпечність. В результаті його вчинення наступають шкідливі наслідки для прав та інтересів, які охороняються законом.

  Обов’язкова умова настання кримінальної відповідальності за вчинене діяння – його свідомий і вольовий характер. Якщо у особи не було можливості, щоб утриматися від вчинення якої-небудь дії або ж, навпаки, воно було не в змозі здійснити дію, що від нього вимагалося, за обставин непереборної сили, із-за фізичного примусу, то кримінальна відповідальність йому не загрожує.

  Дивіться також:  Що таке девайс і навчимося відрізняти його від гаджетів

  Якщо ж така можливість була обмеженою в силу певних об’єктивних причин (наприклад, психічного примусу), то злочинність діяння може підлягати вилученню. Але для цього має виконуватися умова про те, що шкоду, яка була заподіяна істотно менше того, що був відвернений. В інших випадках зазначені причини можуть враховуватися при призначенні покарання як обставини, що пом’якшують провину.

  Значення розглянутого поняття в кримінальному праві в тому, що діяння – це центральний елемент злочину, що становить його сутність. Залучати до кримінальної відповідальності за «голий умисел», тобто тільки за намір вчинити злочин неприпустимо. При цьому початком замаху на злочин є фактичний початок виконання діяння.