Діалог – це… Визначення, значення, форми і види

Діалог – це що таке? Швидше за все, люди мають про нього інтуїтивне поняття. А ось дати вичерпне визначення слова «діалог» зможе далеко не кожен. А тим більш складним є питання про його формах, видах і значенні. У даній статті буде дана докладна інформація про те, що це – діалог.

Що сказано в словнику?

У словниках відзначається кілька лексичних значень слова «діалог». Серед них є наступні:

 • Послідовність мовленнєвих актів, пов’язаних між собою, в які включаються також і жести, паузи, мовчання. Здійснюється не менше ніж двома учасниками, які по черзі стають мовцями і адресатами звернених до них слів. (Приклад: Між Оленою та її керівником відбувся серйозний діалог, який у кінцевому підсумку привів до взаєморозуміння).
 • У мистецтві під діалогом розуміється обмін репліками, здійснюваний персонажами літературного твору, – драматичного чи прозового. Використовується в якості основного способу відображення характерів, а також розвитку дії. (Приклад: В п’єсах А. П. Чехова діалоги героїв часто побудовані таким чином, що стає зрозумілим: кожен з них занурений у власні думки і, по суті, не слухає і не чує співрозмовника).

Інші тлумачення

У словниках присутні й інші тлумачення слова «діалог». До них відносяться, наприклад, такі, як:

 • Термін, застосовуваний в області комп’ютерних технологій, що позначає двосторонній обмін інформацією. Він має форму запитань і відповідей, що задаються і одержуваних людиною і комп’ютером. (Приклад: У знову розробленою програмою на екран за допомогою оператора виведення виводяться не просто результати рішення, але також і інші елементи діалогу).
 • У переносному значенні під діалогом розуміється взаємодія між двома сторонами, контакт між ними. (Приклад: На закінчення промови посла прозвучала фраза про те, що при всіх наявних розбіжностях між країнами завжди краще вести політичний діалог, ніж продовжувати ескалацію конфлікту).

Синоніми

Серед синонімів до цього слова знаходяться наступні:

 • Бесіда.
 • Розмова.
 • Взаємодія.
 • Інтерактивність.
 • Переговори.
 • Співбесіду.
 • Нарада.
 • Мова.
 • Сценка.

Далі розглянемо походження слова «діалог» і його правопис.

Етимологія та правопис

Переклад слова «діалог» з латинської мови, де воно виглядає як dialogus, – це «бесіда, розмова». До того як потрапити з латинської на російську мову, воно було запозичене з давньогрецької де пишеться, як διάλογος. Там воно було утворено від злиття двох грецьких слів:

 • διά, що означає«окремо, через»;
 • λόγος, що позначає «мова, слово, думка».

На думку дослідників, слово λόγος сходить до праіндоєвропейським leg, обозначающему «збирати».

Питання про те, як пишеться слово «діалог», аж ніяк не пусте, так як багато пишуть його з помилками, не знаючи, як правильно «деолог» або «діалог». Перевірочних слів у розглянутій нами лексеми не існує. Тому потрібно запам’ятати, що вона складається тільки з кореня, який пишеться як «діалог».

Дивіться також:  М'ясні рулети з сиром і грибами: рецепти приготування

Виникнення діалогу як жанру

Вважається, що діалог як жанр виникла дуже давно. З’явився він в Азії і на Середньому сході і сходить до диспутів шумерів. Їх копії збереглися з 2-го тисячоліття до н. е. А також діалоги присутні в індійських гімнах Рігведи і Махабхарати.

На Європейському континенті до використання діалогу на постійній основі головний внесок зробив Платон. Він почав працювати з цією формою близько 405 р. до н. е.., і використовуючи її майже в усіх своїх філософських творах, досяг у ній великої майстерності.

Після платонівських діалогів цей жанр став основним в античній літературі, коли грецькою і латинською мовами було написано багато видатних робіт. До них відносяться, наприклад, такі, як:

 • «Бенкет» Ксенофонта.
 • Філософські діалоги Аристотеля.
 • «Оратор», «Республіка» Цицерона.
 • «Про богів», «Про смерть», «Про куртизанках» Лукіана.
 • «Сума філософії»,«Сума проти язичників» Фоми Аквінського.

Від Нового часу до сучасності

Діалог як жанр продовжив свій розвиток і в подальшому. Його використовували, наприклад, французькі письменники – Фонтенелль і Фенелон в XVII і XVIII столітті, відповідно. У філософських колах в XVII столітті до нього вдавався філософ Мальбранш, який опублікував «Діалоги про метафізики і релігії». У Німеччині XVIII століття діалог – це жанр, що застосовувався в сатиричних творах, наприклад, у Віланда.

Звичайно, без діалогів не обходяться драматичні твори, в яких він є їх органічною ознакою. Але серед недраматических творів також зустрічаються ті, що написані в цьому жанрі. Так, у російській поезії це «Розмова книгопродавця з поетом», написаний А. С. Пушкіна, твір М. Ю. Лермонтова «Журналіст, читач і письменник». У них авторами відображено їх суспільне та естетичне кредо.

У сучасній дійсності платонічний діалог також використовується як окремого жанру, в якому двома або великою кількістю співрозмовників обговорюються філософські питання.

Філософія діалогу

Філософ Мартін Бубер у своїй теології висунув діалог на ключові позиції, розглядаючи його як теологічний і соціальний прийом. В одній з своїх найбільш впливових робіт «Я і ти» він вивчає діалог не просто як спосіб висловити свою точку зору або зробити висновки. Він характеризує його як неодмінна умова, необхідне для встановлення справжніх стосунків між людьми, а також між людиною і Богом. Заклопотаність Бубера глибинною природою діалогу сприяла виробленню їм «філософії діалогу».

Дивіться також:  Чим прибрати запах із взуття в домашніх умовах?

Проводився в XX столітті 2-й Ватиканський собор основний акцент зробив на діалозі зі світом. У більшості документів собору містяться різні види діалогу:

 • з іншими релігіями;
 • з іншими християнами;
 • з сучасним суспільством;
 • з політичною владою.

Двоїста природа діалогу

Російський філософ М. М. Бахтін у його теорії діалогу підкреслював, що дискурс поглиблює розуміння між людьми, відкриває безліч перспектив і точок зору, створюючи безліч можливостей. Він вважав, що все живе ґрунтується на тісному взаємозв’язку, тому діалог дає нове розуміння ситуацій, що вимагають зміни. У роботах Бахтіна вибудувана лінгвістично-філософська методологія визначення природи і значення діалогу.

Згідно цієї методології, для діалогічних відносин характерна специфічна природа. Вони не можуть бути зведені ні до чистої логіки, ні до лінгвістичних відносин, тобто лише до слів, що використовуються в діалогах. Вони можливі лише тоді, коли існують завершені висловлювання говорять суб’єктів. Там же, де немає мови і немає слів, таких стосунків бути не може. Але і між елементами мови вони неможливі.

У Бахтіна можна виділити два значення поняття «діалог», нерозривно пов’язаних між собою:

 • Перше з них, більш загальне, полягає в тому, що діалог – це якась загальнолюдська реальність, є умовою для формування людської свідомості.
 • Друге є більш вузьким і розглядає діалог як подія спілкування.

Діалог в педагогіці

Теорія діалогу отримала свій розвиток в роботах бразильського педагога Паулу Фрейре, який розглядав діалог як педагогічний метод. Він підкреслював, що практика діалогової комунікації в середовищі, що характеризується рівністю і повагою, дає можливість учням і вчителям вчитися один у одного.

Будучи захисником пригноблених, Фрейре впроваджував у практику принцип діалогу, виявляє і зв’язує цінності людей. Така педагогіка орієнтує на більш глибоке розуміння, на досягнення позитивних змін у світі.

Принцип діалогу сьогодні використовується в школах, корпораціях, громадських центрах, інших соціальних інститутах і утвореннях. Він дозволяє людям у невеликих групах доносити до інших своє бачення та досвід, що стосуються складних проблем і питань.

Суть використання діалогічного підходу полягає в тому, щоб допомагати людям у вирішенні давніх конфліктів і вибудовування більш глибокого розуміння спірних питань. Діалог – це не зважування, прийняття рішень і не суддівство. Це розуміння і навчання. Він перекидає всілякі стереотипи, створює довірчі відносини, дає людям можливість відкриватися до перспектив, помітно відрізняються від їх власних.

Рух в підтримку діалогу

В останні десятиліття у всьому світі швидко ростуть і розвиваються рухи, спрямовані на підтримку діалогу. Наприклад, у США створили Національну коаліцію за діалог і обговорення. З’являються організації і групи, які допомагають людям, які перебувають у шлюбі, приводити до ладу свої відносини шляхом навчання диалогическому методом, який дозволяє партнерам більше дізнатися один про одного, не застосовуючи «загрозливих поз».

Дивіться також:  У чому полягає сутність мейозу? Значення мейозу. Порівняння мітозу і мейозу

Спілкування є дуже делікатним процесом. Тому слова, що вживаються в діалозі, не повинні гальмувати його, сприяти конфронтації, такий, як дебати та дискусії. Його розвитку можуть заважати страх, недовіра, зовнішні впливи, погані умови для комунікації.

Інші різновиди

Отже, ми з’ясували, що діалог – це поняття досить багатогранне, має безліч різновидів. Він може бути письмовим і усним, виступати в ролі літературного драматичного або філософського жанру, а також у вигляді теорії діалогу, педагогічного та комунікативного методу, соціального інструменту. Які ще різновиди діалогу існують?

Є ще така форма, як рівноправний діалог. Вона здійснюється тоді, коли його різні учасники сприймаються, швидше за все, з точки зору справедливості аргументів. Тобто, з точки зору їх вескости, обґрунтованості, змісту. Тут не береться в розрахунок оцінка потужності того чи іншого учасника, його влади і займаної ним позиції, яка його захищає.

Структурований діалог являє собою один з видів діалогічних практик. Вона розроблена як засіб орієнтації, сприяє направленню дискурсу до проблем розуміння й узгодження дій.

Справа в тому, що більшість з традиційних діалогічних практик не є структурованими. Тому вони не повною мірою допомагають з’ясовувати різні перспективи і точки зору, що стосуються проблемної області. У той час як організована форма діалогу, дисциплінована, де учасники дають згоду на слідування певній структурі, організації або ж сприяння, допомагає групам у вирішенні складних проблем і розподіл між учасниками результатів спільного рішення.

На сьогоднішній день А. Христакисом, що представляють структурований логічний дизайн, і Д. Варфилдом, представником науки узагальненого дизайну, розроблена нова школа діалогу. Вона носить назву Інтерактивного менеджменту.

Згідно з її установок, структурований діалог дозволяє забезпечити різноманітність зацікавлених сторін, а це є однією з важливих передумов для того, щоб представити проблему системно. А також це дасть можливість збалансувати голоси учасників та зацікавлених сторін в ході діалогу.

Як метод структурований діалог використовується командами, які сприяють миротворчості по всьому світу. В якості прикладу можна навести кіпрський проект під назвою «Діалог громадянського суспільства». А також він застосовується в охороні здоров’я, стратегічному управлінні, формуванні соціальної політики в деяких країнах.