Багатство – це що таке? Значення слова

Багатство – це що таке? Під цим словом звичайно мається на увазі матеріальне становище людини або держави, коли вони володіють рядом цінностей, кількість яких набагато перевищує нагальні потреби. Ці цінності можуть бути як матеріальними, так і духовними. А також можна говорити про природні багатства людини, які відіграють величезну роль у його житті.

Слово в словниках

Згідно з формулюванням, даними в словниках, багатство – це:

 • Найменування матеріальних та інших цінностей, зосереджених у чиїхось руках. Приклад: Ця людина володіє величезним духовним багатством.
 • Позначення стану забезпеченої людини. Приклад: Послухайте пораду: не виставляйте своє багатство напоказ.
 • Різноманітність або велика кількість чого-то – в переносному сенсі. Приклад: Багатство фарб на картинах художників епохи Відродження вражає глядачів.
 • В якості синонімів до цього слова можна привести такі, як розкіш, достаток, а в якості антонімів: бідність, убогість, бідність.

  Походження слова

  Що стосується походження цього слова, то воно бере початок в праслов’янській мові, звідки перейшло в російську і в безліч слов’янських мов: українська, сербохорватська, словенська, польська, чеська. У них слова «багатство» і «багатий» мають наступні значення:

  • Щастя.
  • Достаток.
  • Надбання.
  • Частка.
  • Хліб в зерні.
  • Зберігається богами.
  • Наділяє пан.
  • Пане, бог.
  • Худобу, тяглові тварини.

  В англійській мові багатство позначається двома словами, що залежить від відповідного відтінку значення. Коли говорять про володіння цінностями матеріального і фінансового характеру, вживають слово weath, що є синонімом добробуту. Коли ж мається на увазі крайнє перевагу над іншими членами суспільства вимовляється richness. Ті країни, які набагато багатше інших зазвичай називаються розвиненими.

  Багатство з різних точок зору

  Розглянемо розуміння цього слова в різних областях.

  • У загальноприйнятому розумінні багатство – це наявність у суспільстві або в окремих людей цінностей різного характеру. До таких цінностей відносяться: грошові кошти, засоби виробництва, будинку, квартири, кораблі, літаки. А також це антикварні речі, твори мистецтва, природні багатства. Крім зазначених складових, можна говорити і про доступ до різних благ, таких як освіта, охорона здоров’я, культура.
  • В соціологічній науці під багатим розуміється такий чоловік, який має у своїй власності значну кількість цінностей щодо інших членів суспільства, до якого він належить.
  • Вчені-економісти визначають багатство як різницю між наявними в даний момент активами і пасивами.
  • У тому сенсі, який надає цьому поняттю Біблія, це духовне багатство і високі моральні якості.
  Дивіться також:  Серіал "Грань". Відгуки глядачів, сюжет

  Розвиток поглядів на багатство

  Далі коротко скажемо про те, хто розвивав теоретичні основи розуміння багатства як економічної категорії.

  • Адам Сміт. Представник класичної школи, створив теорію, що описує природу капіталу і способи оптимального накопичення багатства.
  • Давид Рікардо. Дав розвиток поглядів Сміта, доповнивши їх оригінальними теоріями міжнародної торгівлі і земельної ренти.
  • Томас Мальтус. Першим показав залежність багатства країни від зростання населення, який значною мірою зменшує його.
  • Джон Мілль. Займався поглибленням теорії своїх попередників, обґрунтувавши необхідність функціонування вільного ринку, що сприяє найбільшому економічному зростанню та примноження багатства суспільства і окремих людей.
  • Роберт Кійосакі та Бодо Шефер. Незалежно один від одного розробили психологічний вигляд людини, при придбанні якого з’являється можливість нагромадити багатство.
  • Карл Маркс. Автор «Загального закону капіталістичного нагромадження». Вивів думка про те, що накопичення багатства на одному полюсі одночасно веде до накопичення на протилежному – зубожіння, рабства, неуцтва і моральної деградації.

  Російська думка XVII-XIX століття

  У XVII-XIX століттях в Росії церковна і суспільно-економічна думка пропонувала інший погляд на сутність багатства. Наприклад, в Домострої, а пізніше і в Івана Посошкова (першого російського економіста-теоретика) у «Книзі про вбогість і багатство» розглядається не тільки матеріальний, але і моральний, етичний характер.

  Тут робиться акцент на біблійне розуміння досліджуваної нами категорії, згідно з яким, багатство людини є перешкодою його входження в Царство Боже. У XIX столітті старообрядництво і промисловець Тимофій Прохоров видав працю під назвою «Про богатении». У ній він дав обґрунтування думки про те, що багатство є необхідною умовою для розвитку суспільства, науки і промисловості.

  Особлива місія

  Але згідно Прохорову, багатства й інша сторона – це особлива місія, яку Бог поклав на людину. Творець дав добробут у тимчасове користування, а потім він вимагатиме звіту про те, як воно було використано. Накопичення і примноження матеріальних цінностей кожним наступному поколінням є природним процесом.

  Дивіться також:  Що таке поп-музика? Характеристика

  Але при цьому Він зазначає, що гарантія успішності використання накопичених капіталів – це життя моральна. На його думку, «чисте богатение» необхідно і банкірам, і комерсантам. Багатство буде корисним, якщо людина, його наживающий, живе по-божому.

  Економіст XX століття Василь Яроцький під багатством розумів всю суму життєвих людських інтересів в повному обсязі, а не тільки те, що переводиться в грошову оцінку предметів і відносин.

  У наступній частині статті розглянемо питання про природні багатства і працю людей, які перебувають у тісному взаємозв’язку.

  Найцінніший ресурс

  Один з видів багатства – це ті ресурси, які дані людині нашою планетою. Найбільш цінними з них є корисні копалини. Це головний ресурс, який використовується людиною для того, щоб виробляти різні блага. До корисних копалин відносяться природні речовини, що знаходяться в земній корі і в морських надрах. Це нафта, газ, вугілля, металеві руди, мінерали. Їх відносять до поновлюваних ресурсів, які в кінцевому підсумку будуть вичерпані.

  Інші види ресурсів

  До інших видів природних ресурсів належать наступні:

 • Повітря. Необхідний людині не тільки для того, щоб дихати, але і для того, щоб здійснювати ряд технологічних процесів горіння, окислення, охолодження. При цьому обсяг споживаного повітря відносно невеликий, тоді як загрозою є його забруднення автомобільними вихлопами і промисловими газами.
 • Вода. Цей ресурс перебуває в таких водоймах, як струмки, річки, озера, моря та океани. Його використовують у безлічі різних галузей, і служити він може дуже довго, якщо не використовувати його як місце захоронення промислових відходів.
 • Сонце. Є природним джерелом тепла і світла, дуже вигідним при його оптимальному використанні.
 • Рослинний світ. Складається з усієї сукупності населяють Землю рослин. Для будівництва використовують деревину, фрукти і овочі – у харчуванні, багато рослин – у текстильній промисловості (бавовна, льон, коноплі).
 • Тваринний світ. До нього відносяться і звірі, і птиці, і риби, рептилії, комахи. Крім використання в якості джерела їжі, вони є сировиною для виготовлення одягу, взуття, прикрас, ліків. Коней, биків, верблюдів, оленів, собак використовують як робочу силу.
 • Дивіться також:  До чого сниться, що рве уві сні?

  Будучи основою багатства, природні ресурси вимагають докладання чималих людських зусиль для того, щоб воно було отримано. Розглянемо це питання докладніше.

  Рушійна сила

  Природні багатства і праця тісно взаємопов’язані. Праця є рушійною силою в його придбанні. Без нього не можна:

  • Видобувати природні багатства.
  • Працювати над створенням капіталу.
  • Виробляти товари і послуги.

  Для економіки важливим є праця людей різних професій, розумовий та фізичний. Обидва цих напрями невіддільні один від одного. Це добре видно на прикладі будівельної галузі, ракетобудуванні, автомобільної промисловості, де необхідний працю і простих робітників, та талановитих вчених, архітекторів, інженерів.

  Таким чином, багатство і праця по його створенню вимагають отримання високоякісної освіти. У наш час, коли технології досягай небувалого рівня розвитку, існування сучасної економіки немислимо без освічених людей, без прогресу в області науки і техніки.

  Ще однією найважливішою складовою трудового процесу є здоров’я людини. Якщо люди постійно хворіють або відчувають погане самопочуття, про якісному виконанні ними своїх робочих обов’язках не може бути й мови. Тому на перший план тут висувається розвиток медицини і пропаганда здорового способу життя.