Актуарії – це хто такі у страхуванні?

На початкових етапах становлення і розвитку страхового ринку розрахунками тарифів, формуванням страхових резервів займалися й економісти і бухгалтери, і продавці страхових продуктів. З розвитком ринку страхування у страховиків з’явилася необхідність у залученні фахівців за такими розрахунками. Актуарії – це саме ті професіонали, які займаються страховими розрахунками майбутніх рівнів виплат, можливостей настання страхових ризиків, тарифів для програм страхування.

Законодавчі основи

Страхові компанії для реалізації страхових програм і визначення неубыточного тарифу містять в штаті відділи актуарних розрахунків. Діяльність страхових актуаріїв регулюється Законом РФ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації». Норми цього закону таких страхових фахівців відносять до учасників страхових правовідносин. Крім того, вони є суб’єктами страхової справи, так як мають безпосереднє відношення до розробки страхових продуктів.

Страховий актуарій – це громадянин, який постійно проживає на території країни і володіє спеціальною кваліфікацією. Він укладає зі страховими компаніями договір (трудовий або цивільно-правовий) для проведення актуарних розрахунків. Фахівець повинен мати вищу освіту (економічна, математична, технічна). Крім того, актуарій повинен мати кваліфікаційний документ, який підтверджує його рівень знань для проведення діяльності актуарія.

Актуарні розрахунки

Профільний спеціаліст страхової компанії повинен аналізувати результати її діяльності, для того щоб страховик не отримав незапланований збиток. Для цього актуарій вивчає наявність резервів у компанії, що проводить попередні розрахунки страхових тарифів за новими програмами страхування. Крім того, якщо за результатами роботи за певний період у організації з’являється збитковий вид страхування, актуарій аналізує фактори, які вплинули на високий рівень збитковості. Він робить висновки і вносить пропозиції про можливі зміни в тарифній політиці компанії, щоб результат роботи по даному страховому увазі змінився в позитивну сторону.

Дивіться також:  «Договір» або «договір»? Як правильно ставити наголос?

Актуарні розрахунки проводяться за всіма видами страхування. Для різних регіонів, структури населення, кількості об’єктів страхування на базі актуарних показників профільні фахівці далі розробляють тарифи, застосування яких забезпечить отримання доходів від страхової діяльності.

Завдання актуарія

Перед страховим спеціалістом стоїть певний перелік завдань:

 • аналіз ризику для попереднього розрахунку страхового тарифу;
 • визначення рівня прибутковості або збитковості страховика;
 • вивчення впливу на результат діяльності постійних і мінливих показників;
 • оптимізація діяльності компанії з метою запобігання небажаних страхових витрат;
 • оформлення результатів у вигляді аналітичного звіту з перерахуванням всіх показників.

Страховий актуарій – це фахівець, який при виконанні поставлених завдань з математичною точністю повинен розрахувати ймовірність настання страхового ризику. Враховуючи дані актуарного звіту, страхова компанія зможе сформувати страхові резерви в обсягах, достатніх для покриття страхових виплат.

Об’єднання актуаріїв

Актуарної діяльністю, враховуючи вимоги чинного законодавства, можуть займатися тільки члени саморегулівної організації актуаріїв. Такі об’єднання повинні бути офіційно зареєстровані та включені до державного реєстру. Сьогодні діють два одно значущих об’єднання: “Гільдія актуаріїв” та “Асоціація професійних актуаріїв”.

Дані організації є членами Міжнародної актуарної асоціації (International Actuarial Association, IAA). Зазначена компанія об’єднує професійні організації актуаріїв по всьому світу. Основними завданнями IAA є:

 • розробка міжнародних стандартів для здійснення актуарної діяльності;
 • здійснення контролю над існуючими методами актуарного оцінювання в різних країнах;
 • організація постійного спілкування актуаріїв та їх об’єднань у різних державах.

“Гільдія актуаріїв”

Провідне об’єднання є правонаступником створеного в 1994 році Товариства актуаріїв. Більше шістдесяти відсотків діючих актуаріїв в Росії є членами Гільдії актуаріїв”. Зазначена компанія є повним членом International Actuarial Association. Більше десяти років “Гільдія актуаріїв” забезпечує зареєстрованим членам рівень знань і навичок, які відповідають міжнародним стандартам.

Дивіться також:  Внутрішня і зовнішня політика Катерини 2 коротко.

“Асоціація професійних актуаріїв”

Ще одна саморегулівна організація спочатку об’єднала фахівців, які займалися пенсійними операціями. Проте вже зараз у “Асоціацію професійних актуаріїв” входить близько 40 відсотків офіційно зареєстрованих професіоналів, які займаються страховими розрахунками. Враховуючи, що компанія була організована порівняно недавно, слід зазначити, що на сьогоднішній день вона є асоційованим членом Міжнародної актуарної асоціації.

Відповідальні актуарії

Висновки про проведені дослідження повинні бути оформлені в актуарний звіт та завірені підписом професійного актуарія. Для того щоб отримати можливість оформляти результати своєї діяльності у вигляді звіту, фахівець повинен здати іспит, що підтверджує рівень знань. Після успішного проходження екзаменаційного випробування він зобов’язаний зареєструватися в одній з саморегульованих організацій актуаріїв. Тільки після завершення цих процесів відповідальний актуарій зможе завірити особистим підписом свої актуарні висновки. Важливою умовою для отримання кваліфікаційного атестата є наявність стажу роботи за вказаним видом діяльності не менше п’яти років.

Всі відповідальні актуарії зареєстровані в єдиному реєстрі. На сьогоднішній день їх кількість становить більше ста.

Незалежні актуарії

Професійний актуарій повинен:

 • бути членом однієї із саморегульованих об’єднань актуаріїв;
 • застрахувати відповідальність перед третіми особами;
 • сплатити внесок в компенсаційний фонд.

Фахівець проводить свою роботу у приватному порядку і є незалежним актуарієм. Для здійснення практики він повинен бути зареєстрованим суб’єктом підприємницької діяльності. Також професіонал має право вступати у цивільно-правові або трудові відносини зі страховиками шляхом укладення з ними договору.

Договір на здійснення актуарної діяльності оформляється в стандартній письмовій формі. В документі повинні бути вказані об’єкти актуарного оцінювання, сума оплати за виконану роботу, інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності актуарія, про членство в одному з об’єднань актуаріїв та про затверджених актуарних стандартах.

Дивіться також:  Донат - що це таке і як його отримати?

З розвитком страхового ринку професія актуаріїв стає все більш затребуваною. Актуарій у страхуванні – це фахівець, який своїми математичними і економічними розрахунками допомагає страховим компаніям здійснювати свою діяльність з прибутком. Цей професіонал допоможе розібратися з високоризиковими страховими продуктами і зможе попередити можливе банкрутство страховика.