Знецінення грошей — це що таке?

У даній статті ми дізнаємося, що називається знеціненням грошей. Зокрема, буде визначено значення даного поняття, його прояв та різновиди. Також ми приділимо увагу деяким поняттям, пов’язаним з інфляцією, і визначимо її роль і функцію в соціально-економічній структурі держави.

Введення

Знецінюванням грошей називають загальне зниження купівельної можливості грошових коштів/капіталу. Іншими словами, кількість певної продукції, яку можна придбати за конкретну валюту, знижується. Це обумовлюється зростанням і спадом цін, які варіюються на ринку валюти і товару, і найчастіше відноситься до явища внутрішнього характеру (у межах країни, регіону, області тощо).

Однією з найбільш частих причин знецінення є підвищення ціни на продукцію із-за кордону. Це обумовлюється різницею в економічному розвитку країни, типом продукції тощо Даного явища може піддаватися як офіційна валюта країни, так і іноземна, переходить по ринку всередині іншої держави поряд з національною. Темп знецінення є відображенням темпу інфляції, з якої саме поняття за фактом і витікає. Найчастіше ці два терміни розглядають як аналог один одного.

Інфляція

Інфляцією називають явище підвищення рівня ціни на більшість товарів і послуг, причому, на тривалі терміни. Іншими словами, одна і та ж сума грошей, через, скажімо, півроку не дозволить вже придбати таку ж кількість товару, як і раніше (півроку тому). У такому разі говорять про втрату частини реальної вартості грошей, купівельні спроможності валюти знизилися.

Інфляція відрізняється від стрибка цін тим, що є тривалим і стійким процесом. Вона не призводить до зростання ціни на всі економічні галузі, що обумовлюється наявністю різниці у затребуваності, виробництві, якості, вартості на імпорт і т. д. В деяких галузях вартість послуги чи продукції може зростати, знижуватись або залишатися одним і тим же. Важливим є наявність змін у дефляторі (загальний рівень ціни на товар) ВВП.

Дивіться також:  Що таке ексгумація? Поняття, особливості, приклади

Дефляція – явище, протилежне інфляції. Це зниження загальної вартості продукції (негативна форма росту). В умовах сучасної економіки дефляцію можна зустріти дуже рідко, а сам процес короткостроковий, найчастіше, має сезонний характер.

Інфляція – це знецінення грошей, яке в умовах загального ринку протікає у відкритій формі. Адміністративне втручання в знецінювання може призвести до пригніченого типу інфляції, в ході якої ціни підвищуватися не будуть, однак, з’явиться дефіцит товару.

Можливі причини

Знецінення грошей – це процес, обумовлений декількома причинами, які в економіці визначають виникнення інфляції:

 • 1-й служить причиною зростання державних витрат на фінансування процесу емісії (пуску цінних паперів) і збільшення грошової маси понад потреби товарного обігу і обігу.
 • 2-й причиною є надмірна спроба розширити грошову масу за допомогою кредитування. При цьому фінансові ресурси для даного процесу беруться з емісії, а не з основної суми капіталу країни.
 • 3-й причиною служить наявність монопольних великих підприємств і фірм, які нав’язують і визначають за власним бажанням ціни на послугу чи продукцію.
 • 4-й причиною є профспілкова монополія, що обмежує потенціал механізму роботи ринку.
 • 5-й причиною може служити скорочення фактичного обсягу національного виробництва, яке в стабільних умовах призводить до зростання цін. Останнє зумовлено зменшенням обсягу доступних послуг і продукції/товару. Справа в тому, що зниження загальної маси, наприклад послуги, буде вимагати постійно однакової ціни.
 • 6-я причина – це стрімке зростання державних податків, зборів з акцизів і мита і т. д. з урахуванням стабільного рівня грошового капіталу. Іноді в ході надзвичайно сильного знецінення валюта може відступити свою позицію процесу натурального обміну.

Видове різноманіття

Знецінення грошей – це явище, яке зумовлене нерівномірним зростанням ціни на товари і послуги, які розподіляються за групами. Тут з’являється нерівність у нормі прибутку від різних областей діяльності. Знецінення грошей — це явище, яке може носити прихований характер. Зупинимося на ньому докладніше.

Дивіться також:  Що таке машина: визначення, види, будова і призначення

Знецінення паперових грошей як частина інфляції буває наступних видів:

 • Інфляція попиту – наслідок надлишку попиту в порівнянні з реальним обсягом виготовлення.
 • Інфляція пропозиції (побічний ефект) – зростання ціни, викликане збільшенням виробничої витрати на кожний окремий товар.
 • Збалансована – явище, при якому ціни на різну продукцію «заморожуються» і не змінюються по відношенню один до одного.
 • Незбалансована – нерівномірна зміна ціни на різні товари;
 • Прогнозована – враховується в очікуваннях.
 • Непрогнозована – несподіване для населення явище, обумовлене невідповідністю фактичного темпу зростання рівня ціни та очікувань цього зростання.
 • Адаптивне очікування споживача – внесення змін в споживацьку психологію. Частіше базується на поширенні певної інформації, наприклад, про виникнення потенційної інфляції в майбутньому.

Поняття девальвації

Процес знецінення грошей може бути пов’язаний з девальвацією – зменшенням золотого змісту ресурсу, що підтримує валюту в умовах, прописаних золотим стандартом. У сучасному світі термін частіше застосовують для випадків, в яких відбувається офіційне зниження курсу національної валюти певної країни по відношенню до інших видів грошових засобів, які залишаються «твердими» у системі фіксованого курсу.

Девальвація – це міра, яку диктує економічна політика реальних валютних курсів. Вона розглядається у ролях інструменту, який застосовує центральний банк, відповідальний за керування офіційною валютою країни. Явище, протилежне ревальвації (оф. збільшення вмісту золота або зростання вартості валюти в порівняння з купюрами інших країн).

Функції і оцінка

Знецінення цінних паперів є засобом, який застосовується для перерозподілу доходів національного характеру. Також це справедливо для суспільних багатств, однак, у такому випадку основну користь отримує ініціатор процесу інфляції. У випадку, коли процес випуску національної валюти здійснюється за допомогою придбання центральним банком іноземних валют, відбувається явище транснаціонального розподілу суспільних благ і багатств.

Дивіться також:  Що таке канцелярія? Канцелярія - це...

Багато економістів стверджують, що інфляція може володіти і позитивними рисами, якщо вона є невеличкий. Однак найчастіше її визначають як форму оподаткування, не потребує схвалення законодавчим органом і особливими документами.