Витяг координат з файлу autocad dxf з допомогою функції explode php

Функція explode() досить проста, але надзвичайно корисна і використовується в кодуванні постійно. Якщо ця функція не застосовується, використовують регулярні вирази, але вони працюють повільніше, тому вигідно працювати з готовими функціями php, щоб прискорити свою програму.

Explode php: опис роботи функції та її практичне застосування

Функція отримує на вхід рядок, розбиває її на дільнику і присвоює значення масиву з числовими ключами.

На прикладі файлу autocad dxf давайте спробуємо витягти координати і намалювати креслення з допомогою GD Library php.

Файл dxf – це по суті звичайний текстовий документ, в якому записані координати всіх креслень. Виглядає він так:

ENTITIES – це сутності, LWPOLYLINE – замкнутий багатокутник, цифра 10 позначає координату x, після неї іде значення (тобто, x=0.0), цифра 20 позначає y, її значення з наступного рядка (тобто, y=500.0), нічого складного.

Знайдемо у файлі dxf необхідну нам інформацію. Для цього застосуємо функцію strchr(), яка знайде нам сутності (ENTITIES) і багатокутники (LWPOLYLINE):

$content = file_get_contents(‘stairs.dxf’);
$entities = strchr($content, «ENTITIES»);
$endsec = strchr($entities, «ENDSEC», true);
$entitie_string = $endsec;

Функція explode php допоможе отримати координати. У цьому прикладі використовуємо тільки багатокутник, але в кресленнях і багато інших фігур, тому присвоїмо їх масиву. Ми розглядаємо тільки LWPOLYLINE:

$entities_array = array(«LWPOLYLINE»);

Наступний приклад знаходить позиції всіх LWPOLYLINE в текстовому документі dxf:

$lastPos = 0;
$positions_entities = array();
foreach($entities_array as $key_needle =>$entitie){
while (($lastPos = strpos($entitie_string, $entitie, $lastPos))!== false) {
$positions_entities[$lastPos] = $entitie;
$lastPos = $lastPos + strlen($entitie);
}
}
$array_keys_positions = array_keys($positions_entities);
$sizeof_array_positions = sizeof($array_keys_positions);
for($i=0; $i< $sizeof_array_positions; $i++){
if(isset($array_keys_positions[$i+1])){
$entities_string_array[$positions_entities[$array_keys_positions[$i]]][$array_keys_positions[$i]] = substr($entitie_string, $array_keys_positions[$i], $array_keys_positions[$i+1] — $array_keys_positions[$i] );
}
else{
$entities_string_array[$positions_entities[$array_keys_positions[$i]]][$array_keys_positions[$i]] = substr($first_entitie_string, $array_keys_positions[$i] );
}
}

Всі рядки багатокутників тепер знаходяться в масиві, тобто, у нас три багатокутника, а значить три джерела і три значення. В значеннях знаходяться рядки з інформацією з файлу dxf про цих багатокутниках. Тепер необхідно розбити ці рядки, щоб виділити з них координати. Для цього використовуємо explode():

Дивіться також:  Dior Homme Intense. Аромат для чоловіків. Опис та відгуки

foreach( $entities_string_array as $key_ent =>$value_ent){
foreach( $value_ent as $key_val =>$value_e ){
$explode_value_e[$key_ent][$key_val] = explode(PHP_EOL, $value_e);
}
}

З отриманого багатовимірного масиву отримаємо значення, які слідують за відмітками 10 (x) і 20 (y):

$lwpolyline_array = $explode_value_e[«LWPOLYLINE»];
$k = 0;
foreach( $lwpolyline_array as $lw_key => $explode_key ){
foreach( $explode_key as $key => $lwpolyline_value){
if( $lwpolyline_value == ’10’ ){
$coordinates[$k][] = $coordinates_db[] = $coordinates_x[] = (float)$explode_key[$key+1];
}else if( $lwpolyline_value == ’20’ ){
$coordinates[$k][] = $coordinates_db[] = $coordinates_y[] = (float)$explode_key[$key+1];
}
}
$implode_coordinates_db[$k] = implode(‘;’,$coordinates_db);
$k++;
}
$width = max($coordinates_x) — min($coordinates_x);
$height = max($coordinates_y) — min($coordinates_y);

Масив $coordinates містить координати багатокутників, $coordinates_db будемо використовувати для запису значень х і y в базу даних, а $coordinates_x і $coordinates_y потрібні для визначення ширини та висоти нашого малюнка в бібліотеці GD php.

Об’єднання даних в рядок за допомогою implode() для компактного зберігання інформації в MySQL

Для зберігання в базі даних зберемо координати в рядок за допомогою implode(), оскільки якщо зберігати кожну точку в окремій клітинці, то база даних поступово розростеться до величезних розмірів. Створювати таблиці в MySQL не будемо, щоб не ускладнювати код.

$implode_coordinates_db[$k] = implode(‘;’,$coordinates_db);

Залишилося написати функцію, яка буде малювати картинку в GD Library:

$image_array = array($implode_coordinates_db, $width, $height);

Для створення картинки нам потрібні координати (будемо використовувати рядок з координатами, яку можна отримати з бази даних $implode_coordinates_db), ширина і висота.

Виклик функції:

$image_base64 = image_create($image_array);

Та сама функція:

function image_create( $image_array ){
$implode_coordinates = $image_array[0];
$width = $image_array[1];
$height = $image_array[2];
$im = imagecreatetruecolor($width+1, $height+1);
$white=imagecolorallocate($im,255,255,255);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
imagefilledrectangle($im, 0, 0, $width, $height, $white);
foreach( $implode_coordinates as $key =>$coordinates_string ){
$coordinates[$key] = explode(‘;’, $coordinates_string);
$polygon_arrays_count[$key]=count($coordinates[$key])/2;
imagepolygon($im, $coordinates[$key], $polygon_arrays_count[$key] , $black);
}
ob_start();
imagepng($im);
$buffer = ob_get_clean();
//ob_end_clean();
$img = base64_encode($buffer);
imagedestroy($im);
return $img;
}

Дивіться також:  Де живе ескімос? Особливості розселення, фото і назва житла, цікаві факти про спосіб життя

Розбиття рядка, отриманої з MySQL за допомогою explode()

Функція отримує малі координати з бази даних, потім рядок розбивається за допомогою explode php, після чого imagepolygon() малює нам багатокутники.

$coordinates[$key] = explode(‘;’, $coordinates_string);
imagepolygon($im, $coordinates[$key], $polygon_arrays_count[$key] , $black);

Для даного прикладу картинка створена у форматі imagepng base64_encode, але ви можете зберегти зображення в jpg або png.

Тепер можна вивести зображення в браузері:

$image_array = array($implode_coordinates_db, $width, $height);
$image_base64 = image_create($image_array);
$image_src=’дані:image/png;base64,’.$image_base64;
echo «<img src='».$image_src.»‘>»;

Background картинки буде виглядати так:

Якщо є можливість застосувати вбудовані функції замість регулярних виразів, то процес виконання програми буде займати трохи менше часу, тому завжди має сенс спочатку спробувати досягти поставленої мети з допомогою готових рішень в php.

Весь код:

$content = file_get_contents(‘stairs.dxf’);
$entities = strchr($content, «ENTITIES»);
$endsec = strchr($entities, «ENDSEC», true);
$entitie_string = $endsec;

$entities_array = array(«LWPOLYLINE»);

$lastPos = 0;
$positions_entities = array();
foreach($entities_array as $key_needle =>$entitie){
while (($lastPos = strpos($entitie_string, $entitie, $lastPos))!== false) {
$positions_entities[$lastPos] = $entitie;
$lastPos = $lastPos + strlen($entitie);
}
}
$array_keys_positions = array_keys($positions_entities);
$sizeof_array_positions = sizeof($array_keys_positions);
for($i=0; $i< $sizeof_array_positions; $i++){
if(isset($array_keys_positions[$i+1])){
$entities_string_array[$positions_entities[$array_keys_positions[$i]]][$array_keys_positions[$i]] = substr($entitie_string, $array_keys_positions[$i], $array_keys_positions[$i+1] — $array_keys_positions[$i] );
}
else{
$entities_string_array[$positions_entities[$array_keys_positions[$i]]][$array_keys_positions[$i]] = substr($entitie_string, $array_keys_positions[$i] );
}
}

foreach( $entities_string_array as $key_ent =>$value_ent){
foreach( $value_ent as $key_val =>$value_e ){
$explode_value_e[$key_ent][$key_val] = explode(PHP_EOL, $value_e);
}
}

$lwpolyline_array = $explode_value_e[«LWPOLYLINE»];
$k = 0;
foreach( $lwpolyline_array as $lw_key => $explode_key ){
foreach( $explode_key as $key => $lwpolyline_value){
if( $lwpolyline_value == ’10’ ){
$coordinates[$k][] = $coordinates_db[] = $coordinates_x[] = (float)$explode_key[$key+1];
}else if( $lwpolyline_value == ’20’ ){
$coordinates[$k][] = $coordinates_db[] = $coordinates_y[] = (float)$explode_key[$key+1];
}
}
$implode_coordinates_db[$k] = implode(‘;’,$coordinates_db);
$k++;
}
$width = max($coordinates_x) — min($coordinates_x);
$height = max($coordinates_y) — min($coordinates_y);

function image_create( $image_array ){
$implode_coordinates = $image_array[0];
$width = $image_array[1];
$height = $image_array[2];
$im = imagecreatetruecolor($width+1, $height+1);
$white=imagecolorallocate($im,255,255,255);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
imagefilledrectangle($im, 0, 0, $width, $height, $white);
foreach( $implode_coordinates as $key =>$coordinates_string ){
$coordinates[$key] = explode(‘;’, $coordinates_string);
$polygon_arrays_count[$key]=count($coordinates[$key])/2;
imagepolygon($im, $coordinates[$key], $polygon_arrays_count[$key] , $black);
}
ob_start();
imagepng($im);
$buffer = ob_get_clean();
//ob_end_clean();
$img = base64_encode($buffer);
imagedestroy($im);
return $img;
}

Дивіться також:  Шкала Сковилла (перці)

$image_array = array($implode_coordinates_db, $width, $height);
$image_base64 = image_create($image_array);
$image_src=’дані:image/png;base64,’.$image_base64;
echo «<img src='».$image_src.»‘>»;