Що вивчає фізична географія як наука?

Фізичною географією називають науку про будову оболонки Землі. Дана дисципліна є основою наук про природознавстві. Які оболонки Землі вивчає фізична географія? Вона вивчає розташування різноманітних географічних об’єктів, оболонку як ціле явище природи. Крім цього, досліджуються регіональні відмінності оболонки Землі. Дана наука вміщує цілий комплекс інших наук, які вивчають географію нашої планети.

Враховуючи, що розмаїття фазового і хімічного складу досить велика і надзвичайно складне, всі частини земної кори постійно пов’язані між собою і безперервно обмінюються різноманітними речовинами, а також необхідною енергією. Саме цей процес дозволяє виділити географічну оболонку як специфічний матеріал в системі нашої планети, сукупність процесів, які протікають всередині, вчені пояснюють, як особливий процес руху матерії.

Що за наука – фізична географія

Вже довгий час фізична географія вивчає природу земної поверхні. Єдине напрям вже з часом завдяки диференціації деяких наук, розвитку кругозору людини, почали з’являтися такі питання, відповіді на які можна було одержати, лише розширивши науковий спектр. Так, геофізика стала вивчати неживу природу, а географія повністю вкладається в вивчення всього живого на планеті Земля. Фізична географія – це наука, що вивчає обидві сторони, тобто живу і неживу природу, оболонку Землі, а також її вплив на життєдіяльність людини.

Історія розвитку науки

Протягом розвитку науки, вченими накопичувалися факти, матеріали та все необхідне для того, щоб вивчення було успішним. Систематизація матеріалів допомогла полегшувати роботу і робити певні висновки. Саме це зіграло дуже важливу роль в подальшому розвитку фізичної географії як науки. Що вивчає загальна фізична географія? У середині XIX століття був дуже активний період розвитку цього напрямку. Він полягав у постійному вивченні різноманітних природних процесів, які протікають у географічній оболонці та обумовлені різноманітними географічними явищами. Вивчення цих явищ було обґрунтовано запитами практичних знань, більш глибокого вивчення і пояснення деяких закономірностей, які почали відбуватися в природі планети Земля. Таким чином, щоб пізнати природу деяких явищ, необхідно було вивчати певні компоненти ландшафту. Завдяки цій потребі послідувало розвиток і інших географічних наук. Таким чином, з’явився цілий комплекс наук, які виступали як суміжні.

Дивіться також:  Віскі Glenfiddich: опис, виробник, відгуки

Завдання фізичної географії

З часом до фізичної географії почала ставитися і палеография. Деякі вчені відносять до цієї системи географію і грунтознавство. Еволюція наукових знань, ідей і відкриттів розглядає цілу історію фізичної географії. Таким чином, простежуються свої внутрішні і зовнішні зв’язки, практичне використання закономірностей. Так завданням фізичної географії стало вивчення регіональних відмінностей оболонки Землі та специфічні чинники прояву загальних і місцевих закономірностей, які відповідають певним теоріям. Загальні і місцеві закономірності пов’язані між собою, тісно поєднується і безперервно взаємодіють.

Географія Росії

Що вивчає фізична географія Росії? Земельні ресурси, корисні копалини, ґрунт, рельєфні зміни – все це входить в перелік досліджень. Наша країна розташована на трьох величезних рівнинних пластах. Величезними покладами корисних копалин багата Росія. В різних її куточках можна зустріти залізну руду, крейда, нафта, газ, мідь, титан, ртуть. Що вивчає фізична географія Росії? Важливими темами досліджень є клімат країни і водні ресурси.

Диференціація науки

Спектр фізико-географічних наук спирається на певні матеріали і загальні закономірності, які вивчаються фізичною географією. Безумовно диференціація мала позитивний вплив на розвиток науки, але при цьому проблеми були в спеціальних фізико-географічних науках, їх розробок було недостатньо, адже вивчалися не всі природні явища, були надмірно вжиті деякі факти, що ускладнювало подальший розвиток у взаємообумовлених природних процесах. Останнім часом тенденція урівноваження диференціації йде досить позитивним шляхом, розслідуються комплексні дослідження, виробляється певний синтез. Загальна фізична географія використовує у своїх процесах ряд суміжних галузей природничих наук. При цьому виникають і інші науки, які допомагають надалі розкривати все нові знання. На додаток до всього цього зберігаються історії наук, зі своїми знаннями і експериментами. Завдяки цьому продовжує рухатися науковий прогрес.

Дивіться також:  Імпринтинг - це.. Визначення, механізм, види

Фізична географія і суміжні науки

Приватні науки у сфері фізико-географії, в свою чергу, залежать від загальноприйнятих закономірностей. Вони, звичайно, мають прогресивне значення, однак проблема в тому, що є певні межі, які не дають досягти великих пізнань. Саме це ускладнює тривалий прогрес, для якого необхідно відкривати нові науки. У багатьох приватних фізико-географічних науках найчастіше застосовуються хімічні і біохімічні методи, процеси і об’єкти, це і стає рухаються силою. Фізична географія пов’язує ці науки, збагачує їх необхідними матеріалами та навчальними методиками. Це необхідно для рішення практичних завдань, що дає певні прогнози зміни природного середовища під певними людськими діями. Крім цього, наведені науки пов’язують проблематику в цілому, що і породжує ще цілий ряд нових досліджень. Але що вивчає фізична географія материків і океанів?

Велика частина земної поверхні покрита водами. Тільки 29% — це материки й острови. На Землі є шість материків, всього 6% займають острови.

Зв’язок з економічною географією

Фізична географія має досить тісний зв’язок з економічними науками й багатьма галузями. Це пояснюється тим, що в конкретних природних умовах, економічна географія, так чи інакше, впливає на них. Ще однією важливою умовою виробництва є використання природних ресурсів, і саме це зачіпає якісь економічні аспекти. Розвиток економіки та промислового виробництва, видозмінює географію, оболонку земної поверхні, іноді відбувається навіть і збільшення поверхні, такі стихійні зміни повинні бути відображені в дослідженнях. Також і подібні зміни впливають і на стан природи, всі ці моменти повинні бути вивчені і пояснені. У світлі всього вищесказаного вивчення географічної оболонки може бути успішним лише у випадку пізнання обумовленого способу твори впливу людського суспільства на природу планети.

Дивіться також:  Хімічні властивості лужноземельних металів. Перелік лужноземельних металів

Концепції фізичної географії

Цікавим фактом є аспекти, викладені в теоретичних засадах фізичної географії, саме вони почали формуватися на рубежі 19-20 століття. Тоді були сформовані основні концепції даної науки. Перша концепція говорить про те, що географічні оболонки завжди були і будуть цілісними і нерозривними. Всі їх компоненти сприяють між собою, ділиться енергією і необхідними речовинами. Друга концепція говорить про те, що вчені у сфері географії пояснюють, момент зональності як найважливіші прояви територіальної диференціації оболонки планети. Вивчення даної науки в місцевих закономірності, а також локальних проявах має величезне значення для районування.

Періодичний закон зональності

Диференціація досить складна географічна система, частинки пов’язані між собою, відбуваються просторові зміни, величина яких не повинна заважати балансу земної поверхні. На це можуть вплинути різноманітні фактори, наприклад, річний обсяг опадів, відношення між ними та багато-багато іншого. Баланс поверхні земної кулі тісно пов’язаний з межами суходолу. Якщо дивитися на різні термічні пояси, то умови будуть відрізнятися, це залежить від ознак ландшафту. Така закономірність отримала навіть свою назву — періодичний закон географічної зональності. Це те, що вивчає фізична географія. Концепція даного закону має якісь загальні поняття та значення, які можна застосувати до великої кількості фізико-географічних процесів. Ці процеси зводяться до визначення раціонального балансу, оптимального для рослинних покривів.

Якщо об’єднати всі зазначені області, то можна зробити висновок, що наука відіграє дуже важливу роль як спосіб аналізу природних взаємозв’язків і реалізації нових знань. Методика фізичної географії ще недостатньо вдосконалена. Тому в наступні роки наука також буде стрімко розвиватися, потрібно свіжих ідей та іншого. Можливо, з’являться і нові галузі.