Що виражає закон пропозиції?

Економісти давно встановили, що існує взаємозв’язок між ціною і поставляється товаром на ринок – це і є закон пропозиції. Висловлює він саме цю залежність. Для виробника він грає важливу роль, так як дозволяє визначити, яку кількість продукції здійснювати за поточною ціною.

Що являє собою ринкова пропозиція?

Товаровиробники орієнтуються на потреби потенційних покупців. Їх сукупність дозволяє забезпечити задоволення платоспроможного попиту, формуючи ринкова пропозиція. Закон виражає в даному випадку бажання і здатність продавців поставляти продукцію за кожною ціною в певний проміжок часу.

Можливість надавати товари стосується використання обмежених ресурсів, тому неможливо задовольнити потреби всього населення, так як вони безмежні. Обсяг пропозиції залежить від кількості виробленої продукції, але і ці величини не завжди збігаються. Певна частина виготовлених товарів споживається безпосередньо на підприємстві. Крім того, часто виникають втрати при здійсненні транспортування і зберігання.

На кількість продукції, яку спроможне здійснити підприємство, впливають різні фактори:

  • ціна самої продукції;
  • вартість використовуваних ресурсів;
  • технологічні можливості;
  • розміри податків і субсидій;
  • цілі компанії;
  • очікування виробників.

Виходить, що пропозиція являє собою функцію декількох змінних. Однак для виробників повинен бути цікавий характер залежностей безпосередньо між ціною продукції і величиною поставок.

Що саме виражає закон пропозиції?

Для продавця ціна є спонукальним мотивом до того, щоб реалізовувати продукцію на ринку. Для споживача висока вартість – стримуючий фактор, адже в такій ситуації вдасться придбати меншу кількість товару. Саме підвищення цін сприяє отриманню додаткового прибутку для виробника, надаючи можливість розширювати існуючі можливості.

Необхідно розуміти, що закон пропозиції виражає пряму залежність між ціною і кількістю продукції, що надається протягом певного тимчасового інтервалу. Виробники намагаються виготовити і поставити для продажу більший обсяг товару при високій вартості.

Дивіться також:  Твір про друга англійською мовою. Які вони, ваші друзі?

Вираз в табличній формі

Щоб наочно показати, яку залежність виражає закон ринкової пропозиції, можна вдатися до звичайної таблиці. Для цього візьмемо довільні цифри. В одному рядку буде відображатися ціна товару, а в іншій – величина пропозиції. Таблиця буде виглядати приблизно так.

Ціна продукції

10

12

14

16

18

Величина пропозиції

1

2

3

4

Представлені дані в клітинках показують, що при самій низькій вартості немає виробників, які бажають виготовляти і продавати певний товар. З збільшенням цін їх кількість поступово зростає, тобто закон пропозиції повністю дотримується.

Вираз у вигляді графіка

Найчастіше закон пропозиції висловлюють допомогою системи координат. У підсумку виходить графік, що відображає за допомогою кривої кількісні показники. Ціна відкладається безпосередньо по вертикальній осі, а величина пропозиції – на горизонтальній.

Після його складання можна помітити, що отримана лінія має певний нахил вгору. Це говорить про те, що представлені параметри змінюються в одному і тому ж напрямку. Із зростанням ціни збільшується і пропозиція (і навпаки). Це також свідчить про дію закону.

Спосіб вираження у вигляді рівняння

Ще один варіант, який виражає залежність закону пропозиції полягає в складанні рівняння. При лінійної функції вигляд буде наступним:

P=a+b*q, де a і b є якимись заданими параметрами.

Як правило, буквеним символом «a» позначається місце перетину лінії пропозиції безпосередньо з віссю ординат. Це найнижча ціна, при якій немає виробників, охочих займатися виготовленням даного товару. Що стосується параметра «b», то він визначає нахил кривої відносно горизонтальної осі. З його збільшенням нахил лінії стає більш крутим.

Можливі зрушення кривої

Вплив деяких факторів безпосередньо на пропозицію виражається в зсуві кривої. Вона може зміщуватися вниз і вправо при його збільшенні, а також вліво і вгору – при зменшенні. Процес зростання говорить про те, що виробники надають більше товарів за тією ж самою ціною, ніж раніше. У випадку зі зниженням все відбувається навпаки.

Дивіться також:  Весняна депресія у жінок: симптоми, як впоратися

Особливе значення у зміщеннях кривої мають зміни, що відбуваються у витратах виробників. Сама лінія в даному випадку являє ці витрати. Позитивний нахил свідчить про те, що кожна наступна одиниця товару передбачає збільшення витрат на певну суму.

Це можна чітко зрозуміти на прикладі видобутку нафти. Припустимо, існує всього три родовища, на яких вдається витягувати з надр по одному баррелю. Витрати у компаній різні.

Родовище

Витрати в доларах

США

10

Росія

20

Саудівська Аравія

30

Якби світова ціна стала нижчою за 10 доларів, то видобутком нафти не стала б займатися жодна країна. З збільшенням вартості на ринку з’являлося б більшу кількість вуглеводнів, так як почали б підключатися інші виробники. При ціні більше 30 доларів на ринок надійшло б вже три бареля нафти. При підвищенні витрат у всіх видобувних компаній зміститься і крива пропозиції. Вона зрушиться саме на величину витрат. Протилежна ситуація буде спостерігатися, якщо їм нададуть державні дотації.

Заключна частина

Стало приблизно зрозуміло, що виражає закон пропозиції. Однак при яскраво виражених рисах монополізму його дія може бути дещо спотворений. В умовах збільшення цін з-за інфляції у постачальників і виробників з’являється спокуса в якійсь мірі знижувати величину пропозиції. Знецінення грошових коштів дозволяє перекрити існуючі втрати в доходах продавця. Саме з цієї причини прибуток може зростати навіть при зменшенні обсягу поставок.