Що таке іносказання, і як його використовують для передачі авторської думки на письмі

Іносказання насамперед є інструментом, засобом, яке покликане максимально яскраво і точно передати авторську думку. Воно допомагає виразніше передати ідею на листі. Талант автора полягає в блискучому володінні і широкому використанні всіх елементів прихованого мови.

Значення поняття «іносказання»

Є багато пояснень, розшифровуючих, що таке іносказання. Всі вони означають одне. Насамперед іносказання є літературним прийомом, вживаним, щоб висловити абстрактне поняття в конкретному художньому образі. Воно завжди несе в собі прихований зміст, натяк.

Види іносказань

Що таке іносказання, кожен автор розуміє для себе сам, коли вибирає з того переліку художніх прийомів, якими володіє. Існує кілька видів іносказання:

 • Іронія. Вживання слів у протилежному значенні в комічному сенсі.
 • Езопова мова — особлива мова, покликаний приховати справжню думку автора. Для передачі ідеї використовується образ тварин. Названий на честь грецького автора Езопа, який писав байки в VI столітті до н. е.
 • Алегорія. Прийом, в якому якесь абстрактне поняття (істина, правда, милосердя, благоденство) передається за допомогою одного приватного образу. Але бувають винятки. Іноді використовується цілий комплекс образів, який повинен донести одну авторську ідею. Застосовується в самих різних жанрах літератури. Близький за значенням до символу.
 • Метафора. Вид іносказання, в якому передається поняття, пов’язане з людиною. По суті, це переносне значення на основі подібності. Більш простий прийом, ніж алегорія, оскільки останній може нести цілий комплекс ознак і образів.
 • Символ. Художній прийом, який використовується для передачі переносного значення. Близький до метафори, але на відміну від неї може використовуватися поза літератури. Як засіб передачі авторської думки символ може застосовуватися в системі інших широко використовуваних в культурі символів.
 • Уособлення. Художній прийом, при якому неживому об’єкту приписують дії та ознаки людини. Один з найбільш простих і зрозумілих прийомів, що дозволяють донести, що таке іносказання. Часто плутають уособлення та алегорію, але треба пам’ятати, що алегорія може надавати інший зміст цілого твору, а уособлення — тільки одному об’єкту.
 • Сатира. Художній прийом, при якому будь-яке явище дійсності зображується в різко комічному сенсі.
 • Гротеск. Художній прийом, що зображає предмет навмисно перебільшеною або применшень, фантастичній формі.
 • Дивіться також:  Як створити і користуватися экшенами в "Фотошопі"?

  Що таке іносказання: приклади в літературі

  Іносказання можна вважати особливістю літератури як виду мистецтва. Цілі твори будуються за цим принципом. Російські народні казки, байки Езопа, розповіді Гаршина, п’єси Метерлінка, казки Уайльда створювалися за допомогою цієї особливої мови. Саме приклади з літератури допоможуть розкрити зміст поняття іносказання. У казці Щедріна «Коняга» є алегоричні образи коней як представників різних станів. У народних піснях сімейна пара уподібнюється парі птахів: голубів, павичів або соколов.

  У ліричних творах ця особливість літератури зустрічається навіть більше, ніж у прозі. У поета Геннадія Айгі иносказательность відчувається в кожному слові. Його вірші подібні до шифру, який розгадати здатний далеко не кожен чоловік. Автор, чиї рядки ще більш иносказательны, ніж у Геннадія Айгі — це Володимир Козаків. У його творах немає цілісності, але є нескінченне повторення слів-образів. Наприклад, «дзеркало», «годинник», «чай» зустрічаються дуже часто в його творах, нерідко змінюючи свій зміст.

  Найяскравіше іносказання проявляється у фантастиці. Автори подібних творів передають реальні явища життя через вигадка. Використання численних прийомів іносказання дозволяє зримо і образно передати те, що відбувалося тисячі років тому або відбуватиметься в майбутньому.

  Функції іносказання в інших сферах життя людини та суспільства

  Іносказання використовується як засіб опису об’єктів навколишнього світу, які погано піддаються найменуванням. Воно допомагає оволодіти нефізичними предметами, явищами. Іносказання розвиває аналітичне мислення, способом осягнення світу якого є розділення.

  Призначення мистецтва в житті людини — досягти досконалості. Щоб донести ті чи інші явища життя, необхідно створити яскраві символи і підкреслити їх властивості та відмінності. Тому поетична мова завжди різноманітний і розшифровується в залежності від розуміння конкретної людини. Кожен справжній майстер слова розуміє, що таке іносказання, метафора, уособлення, епітет, символ і вміє правильно використовувати їх у своїх творах.

  Дивіться також:  Де живе і чим живиться сорока в природі?