Що таке фінанси: визначення, система та функції

Фінанси являють собою одну з найважливіших категорій економіки. Вони відображають економічні відносини не тільки при створенні, але і при використанні коштів. Виникнення фінансів відбулося в умовах, коли натуральне господарство перейшло до регулярного обміну за принципом товар-гроші. Його поява тісно пов’язане з державним розвитком, а також з потребою в ресурсах.

Що таке фінанси?

Головні ознаки фінансів полягають у:

 • грошовому вираженні;
 • відображення в реальному рух грошових коштів фінансових відносин.

З цього можна зробити висновок, що фінанси – це не що інше, як грошові відносини, які з’являються при розподілі і перерозподілі ціни валового суспільного продукту, а також частини національного багатства через формування грошових нагромаджень, доходів держави і суб’єктів господарювання. Фінанси використовуються для:

 • матеріального стимулювання працюючих громадян;
 • розширеного відтворення;
 • забезпечення соціальних чи будь-яких інших потреб суспільства.

Обов’язкове умови функціонування даної системи полягає в наявності грошей. Причина появи фінансів криється в тому, що у суб’єктів господарювання і безпосередньо у держави з’являється необхідність у ресурсах, які здатні забезпечити їх діяльність.

Чому фінанси необхідні сучасному світові?

Завдяки фінансам з’являється можливість пристосувати пропорції виробництва до потреб, які є у вжитку. Варто розуміти, що виробничі потреби схильні до постійних змін, а завдяки фінансів забезпечується їх задоволення. Це відбувається завдяки тому, що з’являється можливість сформувати грошові фонди, які мають цільове призначення. Структура і склад фінансових фондів може змінюватися у відповідності з розвитком суспільних потреб.

Грамотне управління фінансами держави дозволяє своєчасно регулювати масштаби суспільного виробництва в територіальному та галузевому аспектах. Завдяки цьому можна також задовольнити й інші потреби суспільства.

Про те, що таке фінанси, можна говорити ще й у прив’язці до їх обумовленості потребами розвитку суспільства. З боку держави розробляються різні форми використання грошей:

 • Вводити або відміняти різноманітні види платежів.
 • Змінювати форми використання фінансових ресурсів і т. п.
Дивіться також:  Характеристика чоловіка-Водолія - особливості, цікаві факти і особливості

Відсутність фінансів не дозволяє гарантувати ні індивідуальний ні суспільний кругообіг фондів. Також пропадає можливість регулювання територіальної і галузевої структури економіки, забезпечення інших суспільних потреб.

Виникнення фінансів: економічні передумови

Фінансова наука має в своєму розпорядженні великою кількістю дискусійних питань, одним з найважливіших серед яких вважається питання про межі та економічних передумовах фінансів. Вважається, що первинна сфера появи фінансових відносин відноситься до процесів первинного розподілу вартості створюваного суспільством продукту в момент, коли її можна розкласти на певні складові, серед них:

 • Вартість засобів виробництва, які були витрачені.
 • Додатковий продукт.
 • Оплата роботи.

В цей час утворюються різноманітні форми заощаджень і грошових доходів. Власне кажучи, саме на основі фінансів відбувається і подальший перерозподіл вартості між усіма суб’єктами господарювання.

З допомогою фінансів відбувається безпосереднє розподіл і подальше необхідне перерозподіл вартості. Все це супроводжується рухом грошей, які приймають форму ресурсів фінансової системи. Ресурси фінансів в цьому випадку стають матеріальними носіями грошових відносин. Завдяки цьому експерти і змогли виділити таку категорію як фінанси серед усіх, які тим чи іншим чином беруть участь у розподілі вартості. Суспільно-економічна інформація не має впливу на цю ситуацію.

Контроль використання фінансів

Контроль фінансів та їх використання в основному проводять різні грошові фонди, які мають спеціальне цільове призначення. Варто відзначити, що не фондова форма їх застосування також можлива.

Фондова форма має такі переваги:

 • Більш тісне об’єднання особистих, суспільних і колективних інтересів.
 • Гарантування того, що основні ресурси будуть сконцентровані на головних напрямках виробництва.
 • Можливість пов’язати економічні можливості із задоволенням різних громадських потреб.

До областях фінансів (їх появи та подальшого функціонування) відноситься другий етап відтворювального процесу. Саме тут розподіляється вартість створеного продукту. Кожен суб’єкт господарювання в результаті цього повинен отримати певну частку в продукті виробництва.

Дивіться також:  Західна Африка: країни та їх особливості

Характеристики фінансів як економічної категорії

Фінансові відносини характеризуються розподільним характером. Це є дуже важливою ознакою під час аналізу фінансів як категорії економіки. При цьому реальний рух коштів відбувається лише на другому і третьому етапах процесу відтворення, які укладаються безпосередньо в розподілі і обміні.

Є ще одна теоретична концепція, згідно з якою фінанси розглядаються як категорії відтворення. При цьому до складу системи фінансів включаються, в тому числі, грошові відношення ще на стадії обміну. Але фінансисти відзначають, що обмін і розподіл відносяться до різних стадій відтворення. І, відповідно, кожен з них має свої форми вираження.

Мають фінансувати суспільне призначення?

Що таке фінанси у сфері розподільних відносин? Тут їх сутність проявляється завдяки розподільній функції. Завдяки їй може бути реалізовано їхнє суспільне призначення, яке полягає в тому, що кожен суб’єкт господарювання в обов’язковому порядку повинен бути забезпечений необхідними фінансовими ресурсами. Вони можуть використовуватися як спеціальні фонди для цільового призначення.

У розподільної функції є такі об’єкти дії:

 • частина національного багатства, яка отримала грошову форму;
 • вартість валового суспільного продукту, яка також виражається в грошовій формі.

А якості суб’єктів виступають фізичні і юридичні особи (це може бути як держава, так і різні організації, об’єднання, установи або самі громадяни), які є учасниками відтворювального процесу. Саме в розпорядженні суб’єктів розташовуються фонди цільового призначення.

Облік фінансів допомагає забезпечити коректне протікання розподільного процесу у всіх сферах життя суспільства. Розподіл за допомогою фінансових методів допомагає охопити різні рівні управління економікою. Для нього характерна багатоступінчастість, в якій породжуються різні види розподілу.

Характеристики фінансової системи

Система фінансів як економічне поняття охоплює велику кількість відносин, які є основою для утворення і використання різних фондів грошових коштів, а також органів, які організовують подібні відносини.

Дивіться також:  Де знаходиться Лондон? Держава, сусідні міста і країни

Державні фінанси являють собою систему, за допомогою якої держава збирає і витрачає грошові кошти. Стан фінансів держави – дуже важливий параметр для визначення подальшого темпу розвитку країни в цілому.

Друга сфера носить назву «фінанси господарюючих суб’єктів». І вона являє собою інструмент, використовуваний господарствами для збору коштів.

Третя сфера, яка приймається до уваги при обліку фінансів, — це фінанси домашніх господарств (так позначається населення країни).

Яку роль відіграють ланки фінансової системи?

Державні фінанси — це грошові відносини, що стосуються розподілу та перерозподілу ціни суспільного продукту, а також частки національного багатства. Саме таким чином у розпорядження держави формуються фінансові ресурси. При аналізі фінансів можна зрозуміти, що до цієї сфери відноситься бюджет і різні позабюджетні фонди.

Джерелами формування є цільові податки, субсидії, позики, добровільні пожертви, зекономлені фінансові ресурси, а також додаткові доходи.

Завдяки позабюджетним фондам гарантується цільове використання отриманих ресурсів. Це дозволяє контролювати стан фінансів у різних сферах.

Як фінанси пов’язані з іншими економічними категоріями?

Потрібно уважно розібратися у взаємозв’язку фінансів із багатьма економічними категоріями, серед яких слід зазначити ціну, кредит, заробітну плату. Важлива й послідовність, в якій ці категорії вступають у процес розподілу.

Першою у розподільчий процес набуває ціна, завдяки їй визначаються первинні пропорції. Поле діяльності для фінансів створюється саме завдяки коливання ціни навколо вартості. Далі йдуть зарплата та кредит.

Розуміння того, що таке фінанси, дуже важливо для кожного суб’єкта господарювання, адже тільки так можна грамотно розпоряджатися отриманими коштами.