Що таке анімізм? Визначення та поняття

Історія розвитку релігії пройшла тривалий і непростий шлях. У своєму примітивному свідомості найдавніші люди обожнювали різні явища природи. Саме так і з’явилися перші форми релігійних уявлень. Розглянемо, що таке анімізм, в чому його специфіка та роль у розвитку релігійного уявлення.

Зародження релігії

Напевно, ніколи не вдасться з’ясувати, що саме стало причиною виникнення в первісному свідомості прагнення вірити в існування вищих, божественних сил. Найімовірніше, стикаючись з могутніми силами природи – грозами, снігопадами, ураганами, зливами – і будучи не в силах пояснити їх природу, наші далекі предки стали вважати, що кожним явищем керує власний дух. Так, є дух вітру, дух сонця, дух землі і так далі. Щоб задобрити цих невидимих, але всесильних істот, люди стали робити різні ритуали, приносити їм жертви. Саме так і з’явилися перші релігійні уявлення.

Духи поки не мали будь-якого матеріального втілення. Пізніше, коли людина навчиться будувати міста і займеться землеробством, скотарством, ремеслами, його залежності від сил природи знизиться. Тому й боги, що прийшли на зміну духам, придбають людський вигляд.

Отже, перші релігійні вірування – анімізм, тотемізм, фетишизм – з’явилися ще в епоху первіснообщинного ладу, коли люди займалися полюванням і збиральництвом, жили в печерах або примітивних землянках, вже створювали собі примітивне зброю та знаряддя праці. Найімовірніше, вогню в той період вони ще не знали.

Найдавніші форми релігійних вірувань прийнято називати проторелигиями, тобто примітивними, спрощеними формами релігійних уявлень, властивих нашим далеким предкам. Саме вони і стали основою, завдяки яким розвинулося язичництво, а пізніше – три провідні світові релігії.

Види проторелигий

Дослідники релігії та історики виділяють 4 проторелигии:

 • Анімізм.
 • Фетишизм.
 • Тотемізм.
 • Магію.

Ми навряд чи коли-небудь дізнаємося, яка з них з’явилася раніше, вчені вважають, що вони виникли приблизно в один і той же час, при цьому вірування окремих найдавніших племен химерно переплели в собі риси різних проторелигий. Розглянемо, що таке анімізм і в чому його відмінність від інших форм найдавніших релігійних уявлень.

Визначення

У науковій літературі під терміном «анімізм» прийнято розуміти існуюче в більшості стародавніх вірувань обожнювання сил природи, віра в душу та нематеріальних духів. Ця проторелигия дуже важлива, оскільки саме в її межах формується таке складне уявлення, як віра в нематеріальну складову, душу, саме на цій основі пізніше буде створено вчення про безсмертну душу.

Дивіться також:  Готель Cidade De Goa 5* (Індія, Гоа Північний): опис та відгуки туристів

Сам термін уперше був використаний німецьким дослідником Георгом Шталем у 1708 році і походить від латинського слова «аніма» — душа.

Особливості вірування

Які ж риси були притаманні цьому найдавнішому віруванням?

 • Віра в духів природних явищ.
 • Духів предків.
 • Наявність покровительственных сутностей.

Саме в рамках анімізму з’явився поховальний культ. Ще за часів кроманьйонців з’явилася традиція ховати померлих в кращих прикрасах, з зброєю, предметами побуту. Чим знатнее і шанованіша був спочилий, тим більше знаряддя і зброї клали в його могилу. Здавалося б, навіщо це робити, набагато розумніше було б передати ці речі живим, використовувати на полюванні або у війні. Але древні люди вже мали якісь уявлення про те, що після смерті фізичної оболонки його дух продовжить свій шлях. І подібні ритуальні обряди підкреслювали шану померлим.

Ще один приклад – культ предків. Наприклад, в Західній Нової Гвінеї у примітивних народів раніше була традиція зберігати в будинок корвар – череп предка, який перебував на почесному місці. Пізніше череп був замінений на зображення предка. Вважалося, що він оберігає оселю і приносить удачу членами роду.

Обидва культу говорять про те, що наші предки вірили в потойбічне життя, а їхні уявлення про світ не обмежувалися тільки матеріальними.

Форми

Розглянемо форми анімізму, найдавнішою з яких була віра в те, що за кожним явищем природи варто власний дух. Будучи не в силах зрозуміти сутність того або іншого стихійного лиха, стародавні люди почали одухотворяти сили природи, вважаючи, що кожній з них керує дух.

Поступово парфуми стають розумними, наділяються зовнішнім виглядом, характерними рисами характеру, з’являються міфи і ціла система міфології, в рамках якої людина прагнула пояснити навколишній його світ. Анімізм, поступово розвиваючись, перейшов у політеїзм, характерний Стародавнього Єгипту, Греції, Риму, слов’янським країнам і багатьом іншим.

Найважливіша особливість анімізму – підрозділ світу на матеріальний і духовний. Тому ще одна форма вірування – переконаність в існуванні якогось потойбічного світу, куди потрапляє людська душа після смерті тіла. Цікаво, що схожі уявлення проявляються у стародавніх народностей, які були географічно відокремлені один від одного.

Тотемізм

Ще одна проторелигия, залишки якої можна виявити в наші дні в особливості релігійних вірувань відсталих племен – тотемізм. Розглянемо визначення, особливості цього подання і порівняємо тотемізм і анімізм. Можна виділити такі відмінні риси:

 • Стародавні люди вірили в те, що кожна людина (а також плем’я, рід) має якогось предка – тварина або рослина, яка іменується тотемом.
 • Найчастіше тотемом ставав той представник флори або фауни, який мешкав на території проживання племені.
 • Між племенем і тотемним тваринам існувала містичний зв’язок.
 • Тотем надавав заступництво свого племені.
 • Наявність системи табу – заборон. Так, тотемна тварина не можна було вбивати на полюванні або вживати в їжу.
Дивіться також:  Міжнародні трибунали: опис, історія, діяльність та статути

Поява цієї проторелигии, як вважають дослідники, було пов’язано з тим, що в житті давніх людей тварини і рослини були дуже важливі, служили основним джерелом їжі, без них було б неможливим саме існування людства.

Відміну від анімізму

Говорячи про те, що таке анімізм і чим він відрізняється від тотемізму, слід зазначити, що в першому випадку існувало безліч духів, кожен з яких відповідав за своє явище природи або стихію. А властивостями тотема наділявся одне конкретне тварина або рослина. В окремих племенах, наприклад, в індіанців, обидва вірування переплелися: багато племена мають власні тотеми, при цьому вірять в існування духів природи.

У проторелигиях можна зазначити загальне – якщо релігія анімізм передбачала проведення обрядів для задобрювання духів (як природних, так і предків), то тотемізм мав на увазі задобрювання тотемних істот.

Фетишизм

Ще однією проторелигией є фетишизм, тобто вірування в те, що предмет матеріального світу виступає носієм вищої магічної сили. Фетишем міг стати абсолютно будь-який предмет, якому первісне свідомість присвоїло магічні функції. Так, камінь-валун, який чимось привернув древнього людини, міг стати об’єктом поклоніння.

Найчастіше таке вірування в чистому вигляді можна зустріти у африканських племен, які поклоняються статуеткам богів, кісткам, рослинам.

У чому відмінності фетишизму й анімізму? Ці форми вірування швидше доповнюють один одного. Так, фетиш міг стати матеріальним втіленням якогось духа, поклоняючись йому, первісна людина сподівався задобрити самого духу. Найчастіше фетишів, як і самих духів, було декілька, їх просили про допомогу, проводили ритуали в їх честь, дякували за удачу на полюванні.

Цікаво, що залишки фетишизму можна простежити навіть у провідних світових релігіях. Поклоніння святим мощам, іконам, статуям Христа і діви Марії – ось те, у що переросло це стародавнє вірування. У буддизмі існують священні ступи, поклоніння яким близько шанування фетиша. Також фетишизм зберігся як віра в амулети і талісмани.

Магія

Ще одна найдавніша проторелигия – магія, при цьому нерідко в ній органічним чином переплітаються риси трьох попередніх. Порівняємо магію і анімізм:

 • Магія має на увазі віру у вищі сили, як і анімізм.
 • Особа, наділена особливим даром – маг, чаклун – міг вступати в контакт з ними і навіть зробити так, щоб ці сили мали заступництво на ловах або на війні. В анімізмі нічого подібного не спостерігалося, духів намагалися задобрювати, але якимось чином вплинути на них люди не могли.
Дивіться також:  Ісламська цивілізація: історія виникнення та розвитку

Поступово в багатьох племенах з’явилися свої маги, які займалися лише проведенням спеціальних обрядів, вони користувалися повагою, нерідко їх боялися навіть самі відважні воїни.

Магія збереглася і в наш час, багато людей вірять в те, що за допомогою спеціальних обрядів можна залучити удачу в бізнесі, добитися прихильності обранця. Іноді сучасні чорні чаклуни використовують свої здібності зі злим умислом, насилаючи прокляття. Хтось ставиться до магії скептично, але, оскільки це вірування існує вже багато тисяч років, повністю заперечувати його значимість не слід.

Шаманізм

Не менш цікавим є і явище шаманізму, яке, незважаючи на свою давність, практикується і донині. Шамани проводять свої ритуали, під час яких впадають у транс і спілкуються зі світом духів. Цілі подібних обрядів досить різноманітні:

 • Принесення удачі на полюванні.
 • Зцілення хворого.
 • Допомога племені в складній ситуації.
 • Передбачення майбутнього.

Розглянемо особливості анімізму і шаманства. Обидва релігійні вірування пов’язані з світом духів, однак якщо перший має на увазі під собою віру в їх існування і безпосередню участь в людських долях, шамани, поринаючи в транс, спілкувалися з цими нематеріальними істотами, запитували у них ради, просили допомоги.

Саме тому шаманів нерідко приписувалися функції жерця, їх поважали і шанували.

Анімізм в сучасному світі

Ми розглянули, що таке анімізм і як він пов’язаний з іншими проторелигиями. Цікаво, що це найдавніше релігійне уявлення збереглося донині; саме завдяки спостереженню за примітивними народами, які проживають на віддалі від цивілізації, допомагає дослідникам заповнити проблеми у вивченні історії релігій. Подібні вірування можна зустріти у корінних африканських народностей, саамів, папуасів Океанії.

Найдавніші проторелигии свідчать про те, що свідомість первісної людини була не такою вже примітивним, він розумів, що, крім матеріального світу, існує ще і духовна сфера. І посильними йому засобами намагався пояснити незрозумілі предмети і явища.