Основні види психології. Класифікація методів психології

Психологія займається вивченням багатого внутрішнього світу людини, закономірностей функціонування і розвитку психіки. Перекладається з грецької як «вчення про душу». Відомо безліч її галузей, розділів і напрямків.

Дерево психології

Щоб зрозуміти її багатогранність, можна зобразити всю психологію у вигляді дерева.

Загальна психологія – це стовбур – теорія, основні поняття і закономірності розвитку здорової людини.

Гілки дерева – основні галузі, які виникли при злитті загальної психології та інших наук: медична, педагогічна, соціальна, вікова, диференціальна, військова, юридична, спеціальна, політична. До них можна додати психологію праці, спорту, релігії, реклами та ін.

Від кожної великої гілки відходять дрібніші гілочки – це розділи основних галузей і видів. Наприклад, спеціальна складається з тифлопсихологии, сурдопсихологии, олигофренопсихологии, патопсихології. Гілочками юридичної будуть кримінальна, судова, виправна, правова.

Вікова складається з вивчення дитячого, підліткового, юнацького, зрілого поводжень, а також геронтопсихологии.

Дрібні гілочки нашого дерева можуть мати ще відгалуження або листочки – більш вузькі розділи.

Основні види «науки про душу»

Основними видами психології за типом виконуваних нею завдань є теоретична, прикладна і практична:

 • теоретична – вивчає явища, феномени, розробляє теорії і виділяє закономірності;
 • прикладна – застосовує всі відомі закономірності розвитку і теоретичні знання на практиці;
 • практична – об’єднує в собі галузі, які спрямовані на надання психологічної допомоги.

Практична психологія

Видами практичної психології є:

 • психодіагностика – обов’язковий етап роботи психолога в будь-якій сфері: в освіті, в медицині, в консультуванні, у трудовій діяльності, в судово-психологічній експертизі, в армії, у спорті. Вона призначена для вимірювання та аналізу індивідуальних або групових поведінкових і фізіологічних особливостей людей;
 • психологічна корекція (індивідуальна або групова) – діяльність, спрямована на виправлення особливостей і відхилень душевного розвитку, що заважають людині в його соціалізації, трудової діяльності, в спілкуванні;
 • психологічна профілактика або психогігієна спрямована на попередження нервово-психічних захворювань та надання необхідної допомоги у кризових ситуаціях;
 • психологічне консультування – воно може бути очне – при безпосередньому спілкуванні спеціаліста і клієнта, або заочне – клієнт звертається за допомогою через інтернет або по телефону довіри.
Дивіться також:  Дієтичний сніданок для схуднення - рецепти і рекомендації

Наукова і життєва психологія

Існує ще один поділ за видами: наукова психологія і життєва.

Життєва відрізняється своєю конкретністю, вона поширюється на особливих людей і ситуації. В ній використовуються два методи: спостереження і роздуми. Всі життєві знання людина отримує інтуїтивним шляхом і передає їх з покоління в покоління через художні твори, прислів’я та приказки. Вони написані простою мовою, зрозумілим будь-якій людині без спеціальної освіти. В ролі психолога може виступити подруга, сусідка, таксист або випадковий попутник.

Наукова узагальнює наявні знання, використовуючи наукові поняття, які поширюються на схожі ситуації, виділяє загальні властивості, зв’язки, закономірності розвитку. Її методами є спостереження, аналіз, синтез, проективні методики та експеримент. Наукові знання складаються в закони.

У цьому вигляді всі визначення чітко сформульовані, зіставляються один з одним і передаються через наукову літературу за допомогою специфічної термінології. Наукова психологія має в своєму розпорядженні величезним матеріалом, який доступний вузькому колу і передається через спеціальне навчання.

Методи психології – можливі критерії класифікації та види

Методи – це способи отримання необхідних відомостей. Всі вони повинні бути об’єктивними, валідними і надійними. Їх поділяють на основні і допоміжні.

До основних відносяться:

 • житейська або наукове спостереження;
 • лабораторний або природний експеримент.

Допоміжними є:

 • узагальнення незалежних показників;
 • аналіз результатів діяльності;
 • усний, письмовий опитування чи інтерв’ю;
 • тестування.

Класифікація методів психології за різними критеріями

У класифікації за рівнем наукового пізнання виділяють:

 • теоретичні методи – проектування, моделювання. Вони дозволяють визначати проблеми, висувати гіпотези, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, синтезувати і моделювати;
 • емпіричні методи – спостереження, експеримент, опитування, бесіда, рейтинг, тестування, аналіз результатів діяльності.

Класифікація за мети і тривалості дослідження включає в себе методи вивчення актуального стану та динамічних змін у часі (лонгитюдный метод).

Дивіться також:  Що таке іконостас: визначення, історія і опис

Класифікація по дії з об’єктом дослідження передбачає:

 • вивчення досліджуваного об’єкта (теоретичні й емпіричні методи);
 • обробку даних (якісні та кількісні показники);
 • представлення отриманих даних у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків.

«Дерево психології» постійно розростається, а на ньому з’являються нові гілки і маленькі гілочки. Вивчення «душевної» науки ніколи не буде нудним заняттям, адже це одна з найбільш важливих і цікавих спеціальностей. Разом з нею збільшується класифікація видів психології, з’являються нові фактори людської поведінки і їх тлумачення. А все тому, що наука не стоїть на місці, а дуже активно розвивається.