Основні типи темпераменту та їх психологічна характеристика

Існує думка про те, що однакових людей природа ніколи не створює. І це дійсно так. Адже кожна людина має свої, абсолютно неповторними індивідуальними рисами. Але є деякі характеристики, які притаманні всім людям. Саме з їх сукупності і складається темперамент. Це основа розвитку характеру, завдяки якій всіх людей умовно ділять на чотири групи. Розглянемо існуючі типи темпераменту і їх психологічну характеристику.

Визначення поняття

Існують деякі властивості, що визначають психологічну характеристику типів темпераменту. Адже відомо, що кожна людина володіє своїми особливостями поведінки. Він може бути енергійним і емоційним, спокійним, незворушним і спокійним або сумним, потайливим і замкнутим. Відрізняє всіх людей і швидкість виникнення, сила і глибина почуттів, швидкість рухів і загальна рухливість. У всьому цьому і знаходить своє вираження темперамент. Адже це властивість особистості, яке надає своєрідну забарвлення всьому поведінці і діяльності людини.

Поняття «темперамент» і на сьогоднішній день привертає увагу вчених і практиків, залишаючись багато в чому невирішеною і суперечливою проблемою. Дослідники визнають, що ця властивість є тим біологічним фундаментом, на якому відбувається формування особистості як соціальної істоти.

Темперамент входять певні динамічні складові, які, як правило, мають вроджений характер. Саме тому властивості, що знаходять своє відображення в особливостях поведінки, є найбільш стійкими порівняно з іншими психічними характеристиками людини.

Який з цього може бути зроблений висновок? У зв’язку з вищесказаним темперамент можна роз’яснити як сукупність індивідуальних і своєрідних властивостей психіки, що визначають динаміку діяльності людини і проявляються незалежно від її мотивів і цілей. Причому подібні риси характеру залишаються незмінними у будь-якому віці.

Складові темпераменту

З чого ж складаються особливості поведінки кожної людини? Якщо розглядати існуючі типи темпераменту і їх психологічну характеристику коротко, то стає зрозумілим, що в основі індивідуальних рис особистості лежить її динамічність. При цьому зовсім не розглядаються переконання людини, його погляди, інтереси і життєві цінності.

Дослідження типів темпераментів та їх психологічної характеристики дозволило виділити деякі компоненти, які є основними при визначенні даного поняття. Розглянемо їх докладніше.

Загальна активність поведінки і психічної діяльності людини

Даний компонент виражається в тій чи іншій мірі прагнення індивіда до дії, до освоєння і перетворення навколишньої дійсності, до прояву себе в різних напрямках. Загальна активність виражається у всіх людей по-різному. У тому випадку, коли дається характеристика типів темпераменту, можуть бути відзначені дві крайності поведінки. З одного боку воно може відзначатися млявістю, пасивністю та інертністю, а з іншого – великою активністю, енергією, стрімкістю і пристрасністю. Це і є два полюси, між якими розташовуються люди, що входять в ту чи іншу групу темпераменту.

Моторна або рухова активність

Цей компонент показує стан працездатності мовного і рухового апаратів. Подібна особливість в описі типів темпераменту та їх психологічної характеристики знаходить своє відображення у різкості, силі, швидкості, а також інтенсивності мови і м’язових рухів людини, в його балакучості або, навпаки, мовчазності, його зовнішньої рухливості або стриманості.

Емоційна активність

При описі психологічної характеристики властивостей і типів темпераменту дане властивість виражається через наступне:

  • чуйність та сприйнятливість до різноманітних емоційних впливів;
  • імпульсивність;
  • швидкість зміни настрою.

Історія вивчення темпераменту

Вже з давніх часів дослідників цікавило таке питання: «Чому кожна людина володіє індивідуальним набором особливостей поведінки?» Будучи немовлям, він починає виявляти ту чи іншу реакцію на різні життєві впливи. Все це виражається в мовленнєвої, рухової та іншої активності. Стверджувати про те, що на поведінку людини в повній мірі впливає соціальне середовище, вчені не беруться. Адже вже давно зрозуміло, що подібне вірно лише частково. Люди ще в давні часи зрозуміли, що у формуванні темпераменту важливу роль відіграє природа. Індивідуальні особливості особистості починають проявлятися вже в ранньому дитинстві у процесі спілкування та ігор. Вони забарвлюють психіку людини емоційною реакцією, силою волі, темпом мовлення та іншими відтінками, але ні в якому разі не залежать від соціальних установок.

Дивіться також:  Ім'я Гліб: значення імені, походження, характер і доля

Сама ідея про наявність темпераменту, а також вчення про нього сягають своїми витоками в стародавні часи. Вперше вони знайшли своє відображення в роботах лікаря Стародавньої Греції Гіппократа. Цей учений спробував дати психологічну характеристику основних типів темпераменту. При спостереженні за індивідуальними особливостями поведінки своїх пацієнтів Гіппократ дав пояснення тих процесів, які протікають в організмі людини, з наукової точки зору. Так, він вважав, що реакція людини на життєві обставини обумовлена певним поєднанням у ньому 4-х рідин, а саме слизу і крові, жовтої та чорної жовчі. І навіть після багатьох століть типи темпераменту мають назвами цих рідин.

Наприклад, сангвініки. Назва даного типу темпераменту походить від слова «кров» – «sanguis». Холеричний характер – від слова «жовч» («chole»). Флегматичний – від слова «слиз» («phlegma»). Меланхолічний – від слова «чорна жовч» («melan chole»). Описуючи типи темпераменту і їх психологічні характеристики, Гіппократ вважав, що, наприклад, якщо людина енергійний та рухливий, то в його організмі відбувається скупчення жовчі. Люди ж, які довго і багато сидять, збирають у своєму тілі флегму.

Перша класифікація темпераменту була запропонована Галеном. Вона використовується і сьогодні в щодо малозміненної формі. Останнє з найбільш відомих описів цієї класифікації було зроблено німецьким філософом В. Кантом.

Розглянемо детальніше всі чотири типи темпераменту і їх психологічну характеристику.

Сангвінічний

Розглядаючи психологічну характеристику різних типів темпераменту, про представників цього виду властивостей характеру можна говорити як про рухомі, живих і допитливих людей, які не роблять при цьому порывистых і різких рухів.

Сангвініки, як правило, життєрадісні і веселі. Але вони емоційно нестійкі і легко піддаються новим почуттям. Проте варто відзначити, що вони у них не глибокі і не сильні. Сангвініки дуже скоро забувають образи і порівняно легко ставляться до невдач. Вони схильні до колективу, товариські, швидко встановлюють контакти, привітні, доброзичливі, добре сходяться з людьми і налагоджують з ними чудові відносини.

Якщо вчасно розпізнати сангвініка серед дітей різних типів темпераменту, що психологічна характеристика темпераменту дозволить виховати людину, що відрізняється високорозвиненим почуттям колективізму, чуйного, проявляє активність до навчання, праці, а також до суспільного життя. Однак якщо дитина потрапляє в несприятливі умови, тобто такі, коли цілеспрямованим і систематичним займатися його вихованням ніхто не стане, сангвінік буде проявляти безтурботне і безтурботне ставлення до справи, легковажність, розкиданість, несерйозне ставлення до навчання, до оточуючих і до праці, переоцінювати себе і свої можливості.

До сангвінікам можна віднести людей веселої вдачі. Це повні надій оптимісти, гумористи, балагури та жартівники. Сангвініки швидко спалахують вподобаної ним ідеєю, але потім так само швидко остигають, втрачаючи всякий інтерес до того, що ще зовсім недавно притягувало і хвилювало. Люди, що володіють таким типом темпераменту, багато обіцяють, але далеко не завжди стримують своє слово. Вони з легкістю вступають в контакти з незнайомими людьми, вважаючи усіх своїми друзями. Сангвініків відрізняє готовність допомогти і доброта. А ось напружена розумова робота їх швидко стомлює.

Дивіться також:  Надзвичайна ситуація: визначення, класифікація, стадії розвитку та цікаві факти

Флегматичний

Описуючи психологічну характеристику основних типів темпераменту, про людей такого складу характеру можна говорити як про неквапливих, спокійних і повільних осіб. У своїй діяльності вони завжди схильні до порядку та люблять звичну для них обстановку. При цьому флегматики важко сприймають будь-які зміни.

Такі люди, як правило, до кінця доводять розпочату ними справу. Але варто відзначити, що психічні процеси у флегматиків протікають досить уповільнено. У дітей це знаходить відображення у навчанні. Особливо складно флегматикам швидко зрозуміти, запам’ятати, зрозуміти і зробити. Якщо ж це все ж буде потрібно, то подібна ситуація виллється в стан безпорадності. Але варто відзначити, що запам’ятати будь-який матеріал флегматики можуть міцно, грунтовно і надовго.

Розглядаючи в психологічній характеристиці різних типів темпераменту ставлення до інших людей, можна відзначити, що той, хто володіє подібними рисами, завжди спокійний і врівноважений. Крім цього, флегматики в міру товариські і відрізняються стійким настроєм. Спокій такої людини проявляється практично до всіх явищ і подій його життя. Його складно зачепити емоційно або вивести з себе. Флегматики ухиляються від сварок і не втрачають свого самовладання при який наздогнав їх неприємностях і невдачах.

Якщо правильно виховувати дитину, характер якого відноситься до даного типу, то можна легко сформувати у нього посидючість, наполегливість і діловитість. Якщо ж обставини складуться несприятливим чином, то у флегматиків розвиваються такі характерні для них риси особистості, як інертність і млявість, лінь і пасивність. Часом у такої людини виникає байдуже і байдуже ставлення до трудової діяльності, до оточуючих людей, до життя, і навіть до самого себе.

Холеричний

Продовжимо розгляд характеристики основних типів темпераменту. Що стосується холериків, то їх відрізняє швидкість (деколи гарячкова) дій та рухів, збудливість і поривчастість. Психічні процеси у таких людей протікають дуже інтенсивно і швидко.

Та неврівноваженість, яка властива холерикові, особливо позначається на його діяльності. Такі люди з захопленням, а часом навіть і з пристрастю береться за справу, працюють з підйомом і проявляють ініціативу. Однак запасу нервової енергії надовго у них не вистачає. Найчастіше це відбувається в тих випадках, коли робота не відрізняється різноманіттям, вимагаючи від людини терпіння і посидючості. У таких випадках настає охолодження. Натхнення і піднесення у холериків зникають, та й настрій падає зі стрімкою швидкістю.

З даним типом темпераменту властиво переважання процесу збудження над гальмуванням. Особливо яскраво це якість особистості, що знаходить своє відображення в процесі спілкування з людьми. Холерик дозволяє собі запальність і різкість, емоційну нестриманість і дратівливість. Подібна поведінка часто не дозволяє йому об’єктивно оцінити вчинки знаходяться поруч з ним людей. На цьому ґрунті холерики часто провокують конфліктні ситуації в колективі.

Позитивними сторонами такого темпераменту є активність і енергія, ініціативність і пристрасність. Всі негативні прояви особистості холерика найчастіше розвиваються в несприятливих для нього умовах діяльності і життя.

Меланхолічний

На завершення знайомства з психологічною характеристикою людей різних типів темпераменту розглянемо основні індивідуальні особливості дуже повільних людей. Саме їх і відносять до меланхолікам. Представники цього типу темпераменту відрізняються тим, що їх психічні процеси протікають з дуже низькою швидкістю. Такі люди з величезним працею здатні відреагувати навіть на сильні подразники. Тривале напруження викликає у меланхоліків уповільнення діяльності, яка через деякий час припиняється зовсім. Такі люди дуже швидко втомлюються. Працювати продуктивно вони можуть лише в спокійній і звичній для них обстановці.

Дивіться також:  Євстахіїт: лікування та діагностика, причини і симптоми захворювання

Людина, що володіє меланхолійним темпераментом, схильний до повільного розвитку емоційного стану. Але при цьому виникли у нього почуття відрізняються великою силою, тривалістю і глибиною.

Меланхоліки легко образити. При цьому він дуже важко буде переносити неприємності та негаразди, зовні практично не висловлюючи своїх переживань.

Той, хто володіє меланхолійним складом характеру, схильний до замкнутості і намагається уникати спілкування з новими і малознайомими людьми. Така людина часто ніяковіє. У новій обстановці він відчуває себе ніяково.

За несприятливих умов діяльності і життя меланхоліка у нього розвивається хвороблива вразливість, похмурість і пригніченість, песимізм і недовірливість. Такій людині не потрібен колектив. Він усіма способами прагне ухилитися від громадської діяльності, часто занурюється в особисті переживання.

Однак якщо умови життя і виховання меланхоліка були сприятливі, то його особистість проявляє свої цінні якості. Це дуже тонка емоційна чутливість, вразливість і гостра сприйнятливість подій навколишнього світу. Все це дозволяє такій людині досягти великих успіхів у поезії, малюванні, музиці та інших видах мистецтва. Меланхоліки Часто тактовні і м’які, чутливі і делікатні. Адже той, хто ранимий сам, дуже гостро відчуває біль, яку може заподіяти людям.

Який темперамент краще?

Розглянувши класифікацію особливостей особистості, можна відзначити, що при описі різних груп згадуються властивості, які відносяться не тільки до динаміки поведінки і психіки людини. В типах і характеристикою темпераменту людини знаходять своє відображення і типові вчинки, що здійснюються людьми. Це зовсім не випадково. Справа в тому, що розглядаючи психологію дорослої людини, відокремити один від одного характер і темперамент просто неможливо. Адже властивості, якими володіє той чи інший тип особистості, що знаходить своє відображення у вчинках індивіда, які він здійснює у різних соціально значущих ситуаціях. Без всякого сумніву, можна говорити про те, що темперамент людини впливає на формування характеру. Останній, в свою чергу, є вираженням індивіда не стільки фізичні, скільки в духовному плані.

Який же з розглянутих темпераментів є найкращим? Відповісти на це питання неможливо. Адже кожен з представлених типів особливостей особистості володіє своїми достоїнствами і недоліками. Тому ні про одному з них не можна говорити як про хороше або погане.

Сучасний підхід до класифікації типів темпераменту

Дослідження питання про властивості особистості триває і сьогодні. Це знайшло своє вираження у сучасних підходах до психологічної характеристиці типів темпераменту. Так, в роботах Б. М. Теплова і його послідовників були дещо змінені деякі назви властивостей особистості, а також відкриті нові.

У чому відмінність сучасних підходів до психологічної характеристиці типів темпераменту від тих, які існували протягом багатьох століть? Наприклад, Б. М. Теплов став відносити до найбільш вагомим властивостями темпераменту:

— емоційну збудливість, тобто здатність людини реагувати на внутрішні та зовнішні впливи;

— силу емоцій, яку нині називають модальністю й інтенсивністю емоційних проявів;

— збудливість уваги, є пристосувальною функцією індивіда;

— тривожність, яка є емоційною збудливістю в загрозливих ситуаціях;

— реактивність мимовільних рухових функцій;

— активність цілеспрямованої вольової діяльності;

— ригідність або пластичність, яка є вмінням пристосовуватися до мінливих обставин;

— резистентність, сприяє наданню опору зовнішнім і внутрішнім умовам, що гальмують або послаблює діяльність;

— суб’єктивізацію, тобто посилення ступеня діяльності під впливом особистісних понять і образів.

Запропоновані Тепловим характеристики властивостей темпераменту дають чітке уявлення про те, що динаміка психічних процесів людини пов’язана зі ступенем його активності та з діяльністю.