Основні методи педагогіки

Починаючи з XIX століття в педагогіці стали проводити експериментальні дослідження, які сприяли швидкому розвитку теорії виховання і навчання. В даний час дослідження реалізовуються цілою системою різних методів.

Методи педагогіки

Педагогіка – це наука, яка займається вихованням і навчанням дітей. Основна її мета – сформувати всебічно розвинену і гармонійну особистість. Для цього потрібно всі наявні знання про виховання людини зберегти і систематизувати. До основних методів педагогіки відносяться наступні:

 • Спостереження. Цей метод доступний і широко поширений. Він буде ефективним, якщо спостереження за об’єктом буде тривалим, проводиться систематично, розглядається всебічно і об’єктивно. Його застосовують на початковому етапі вивчення особистості і використовують як доповнення до інших досліджень.
 • Бесіда. За допомогою діалогів, бесід, дискусій виявляють ставлення людей до різних подій. Бесіда дає можливість виявити їх наміри, позиції і оцінки ситуації. Ці методи допомагають дізнатися, чим живе співрозмовник, пояснити причини його вчинків. Бесіди – це складний метод педагогіки, далеко не завжди можна досягти очікуваного результату.
 • Знайомство зі шкільною документацією. Вивчення особової справи, щоденника, класного журналу, зошитів і малюнків учнів допомагає виявити стимулюючу роль оцінок знань з різних предметів, ставлення до навчального процесу.
 • Педагогічні експерименти. Це метод педагогіки, який використовується для перевірки теоретичних припущень. В ході експерименту ці дані підтверджуються або спростовуються. За результатами робляться відповідні висновки та узагальнення.
 • Вивчення передового педагогічного досвіду. Узагальнюється та аналізується практичний досвід кращих навчальних закладів або конкретних викладачів, які отримали досвідченим шляхом важливі методичні результати, які раніше не були відомі.
 • Математична статистика. Це розділ математики, який визначає, якими методами педагогіки збирався матеріал, як він систематизувався і оброблявся при спостереженні різних явищ.
 • Педагогічний консиліум. Метод дозволяє під час процедури аналізувати факти і явища, які цікавлять учасників консиліуму. У підсумку знаходять ефективні заходи щодо виходу з ситуації.
 • Соціологічні методи дослідження у педагогіці (анкетування, тести, рейтинги, метод комплексних оцінок). Тести контролюють рівень знань та інтелекту. Іноді випробуваному необхідно висловити свою думку про якійсь конкретній ситуації. Оціночні шкали використовують для самооцінки випробуваного за деякими параметрами його досягнень, вчинків. Рейтинг оцінює якесь явище за заздалегідь заданою шкалою.
 • Класифікація методів в педагогіці

  Всі методи в педагогіці поділяються на такі:

  • емпіричні та теоретичні;
  • якісні і кількісні;
  • констатувальні факт і перетворюють його;
  • приватного і загального характеру;
  • мають зміст і висунуті формально;
  • збору досвідчених даних (їх перевірка, підтвердження або спростування гіпотез);
  • прогнозування, опис, пояснення;
  • застосовувані в деяких науках педагогіки;
  • використовуються для обробки підсумків дослідження.
  Дивіться також:  Амнезія - це... Визначення, причини, симптоми і лікування

  Загальнонаукові методи

  У свою структуру включають наступні:

  • теоретичні (порівняння і зіставлення, аналіз і синтез, індукцію і дедукцію);
  • соціально-психологічні (тренінги, тестування);
  • соціологічні (опитування, рейтинг, анкетування);
  • математичні (індексування, шкалювання).

  Конкретно-наукові, а саме конкретно-педагогічні методи, що складаються з теоретичних і емпіричних.

  Розшифровка методів

  Теоретичні методи призначені для розгляду та узагальнення матеріалу з друкованих джерел (аналіз різних документів архіву, складання прогнозів, моделювання можливих ситуацій).

  Емпіричні дозволяють зібрати факти під час педагогічного процесу, що включають навчання і виховання. До них відносяться шкільна документація, бесіди, спостереження, педагогічний експеримент.

  Математичні методи дослідження у педагогіці використовують для кінцевої обробки даних, які були отримані при експеримент і опитування, щоб виявити кількісну залежність між відповідними величинами. У педагогіці найчастіше застосовують наступні математичні методи:

  • Реєстрація. Реєструються всі кількісні дані, які були отримані при експерименті.
  • Ранжування. Всі зібрані дані розташовуються в певному порядку. Наприклад, за зростанням рівня знань всіх учнів класу з певної дисципліни.
  • Шкалювання. Це оцінка цифровим показником якийсь діяльності або явища в педагогічному процесі.

  Статистичні методи застосовуються для підрахунку середніх величин показників, які досліджувались. Всі методи — теоретичні, емпіричні, математичні та статистичні — використовуються в комплексі.

  Педагогічний метод Марії Монтессорі

  Метод наукової педагогіки італійського лікаря і педагога складається з трьох частин:

  • сам дитина;
  • середовище оточення;
  • викладач.

  Основною метою методу є доставляти дитині радість. Не існує примусу його у виборі завдання, він робить це самостійно. Незалежність і впевненість у собі з’являються у малюка з розвитком його вмінь і навичок. Монтессорі спирається на закладений в кожній людині інтерес до пізнання нового. А роль викладача зводиться до того, щоб ненав’язливо спрямовувати його до вивчення нового, долаючи труднощі. За її методикою дитина може працювати самостійно і в колективі з іншими дітьми. Вибір він робить сам. Дитині надається можливість індивідуально вибирати завдання і виконувати його так, як він захоче. В класі відсутня атмосфера змагання. Кожний може доглядати за рослинами і тваринами. Діти вільні від нав’язливих вказівок старших, і клас для них стає привабливим місцем, де вони можуть спокійно займатися, вивчаючи світ, який їх оточує.

  Обладнання навчальної кімнати за методом Монтессорі М.

  Класна кімната, за методикою італійської вчительки, може складатися з кількох зон:

  • Повсякденне життя. Тут діти вчаться доглядати за собою, вдягатись, мити руки, витирати стіл.
  • Сенсорики. Ця зона навчає дитину оцінювати розміри предмета, його вага, визначати колір, форму, запах, звук.
  • Мови, математики, фізкультури. Місця, де відбувається інтелектуальний розвиток дітей. Заняття фізкультурою допомагають дітям пізнати можливості свого тіла.
  Дивіться також:  Модуль числа: що це таке і як його знайти?

  Можна зробити і багато інших зон, де дитина може займатися музикою, танцями, шиттям, роботами по дереву, вивченням іноземних мов. В одній класній кімнаті знаходяться діти різного віку (від 2 до 6 років), та молодші вчаться у старших. Викладач в такій школі має бути дуже уважним керівником, добре знати кожну дитину і вміти направити його по потрібному шляху, знайти вихід з будь-якої ситуації.

  Засоби, методи і форми виховання

  У теорії виховання є такі поняття:

  • Засоби виховання. Це такі види діяльності, які розвивають особистість (гра, спілкування, спорт).
  • Методи морального виховання. Вплив на індивіда, формує почуття, уявлення, звички, що відповідають нормам суспільства
  • Форми організації виховної роботи. Існує дві форми: масова (змагання і свята) і групова (факультативи та гуртки). Треба зазначити, що форми і методи педагогіки за змістом дуже близькі.

  Методи і прийоми навчання дошкільнят

  Для вибору методу проведення заняття необхідно знати його зміст і мета, якої в підсумку треба досягти. В дошкільній педагогіці методи навчання класифікуються за основними формами мислення, які визначають характер діяльності дітей під час навчання. Основними методами дошкільної педагогіки є:

  • Практичні. Застосування отриманих навичок до практичних дій;
  • Наочні. Сприйняття дитини направляється на виділення в предметах основних ознак.
  • Словесні. Передають дітям інформацію, ставлять завдання і вказують способи її вирішення.
  • Ігрові. Ігрова діяльність пов’язується з поясненнями, вказівками і показом. Допомагає в процесі гри набувати нові навички та вміння.

  Взаємозв’язок педагога з учнем

  Для реалізації цілей виховання використовуються методи впливу вихователя і вихованця на свідомість останнього, стимулюючи його діяльність і самовиховання. Основною характеристикою методів педагогіки виховання є вплив, надану на підопічного, приводить до зміни його свідомості або поведінки. Для формування свідомості дитини потрібно тривалий час і педагогу потрібні як пряме, так і непряме вплив на особистість. Ефективність методів залежить від співпраці педагога з вихованцем, щоб дитина не протистояв заходам виховання. При цьому педагог завжди повинен враховувати психологію дитини.

  Дивіться також:  Що таке вилки в ставках і як правильно ними користуватися

  Методи виховання

  Застосовують наступні:

  • Переконання. Один з основних методів виховання. З допомогою нього формують світогляд, громадянські і політичні якості. Основна його мета – домогтися зміни у об’єкта поглядів, оцінок і думок, щоб він прийняв точку зору переконуючого.
  • Вправа. Організувати так повсякденне життя, щоб накопичити досвід правильної поведінки. З допомогою вправ необхідно залучати дітей в громадську діяльність, яка допомагає їм виробити вміння, навички, звички старанного ставлення до навчання та суспільної праці, поведінки в колективі.
  • Приклад. Впливати на поведінку і свідомість підопічного позитивними прикладами, які є зразком. Привабливий ідеал у дитини переростає в самовоздействие. Діти часто ототожнюють себе з популярними особистостями і хочуть бути схожими на них.
  • Заохочення. Спонукати воспітуемого до ініціативної, позитивної і творчої діяльності, використовуючи заохочення. Суспільне визнання успіхів, нагородження сприяють підвищенню ефективності праці школяра і його самоствердження в колективі.
  • Примус. Заходи, які спонукають виконувати обов’язки, незважаючи на небажання це робити. Перш ніж змушувати, слід учня переконати у необхідності виконання того чи іншого завдання.
  • Покарання. Спосіб конфліктно зупинити аморальну діяльність особистості. Методом покарання може бути осуд, вираз невдоволення чи недовіри. Покарання сприяє відновленню порядку, а у дітей розвиває самоконтроль і в потрібний момент — самогальмування. Не можна зловживати їм, це призводить до придушення особистості і невпевненості в собі.

  Методи та засоби виховання

  У педагогіці не існує єдиного тлумачення термінів «метод» і «засіб» виховання. У філософії метод є спосіб досягнення мети. Метод виховання – це взаємопов’язана діяльність вихователя і підопічного, сконцентрована на досягненні мети. Прийом виховання є частиною методу, яка входить у його структуру. Засоби виховання – це різні види діяльності (ігрова, трудова), речі, посібники, предмети, твори. Поняття «метод» є узагальнюючим по відношенню до прийому засобу. Наприклад, метод – диспут, засіб – наочні матеріали, прийом – музичний супровід. Засоби і методи педагогіки нерозривно пов’язані один з одним і одне не може бути застосоване без іншого.

  Замість висновку

  Сучасна педагогіка для практичного і теоретичного дослідження проблем, пов’язаних з навчанням і вихованням, застосовує розгалужену систему прийомів, способів, підходів і принципів. У педагогіці методи – це визначення взаємодії вихователя і воспітуемого. Впровадження нових методик дослідження і вдосконалення вже наявних методів дає можливість розвитку педагогіки як науки.