Оферта. Що це таке, простими словами?

Між сторонами партнерських відносин часто виникає таке поняття, як оферта. Це не реклама і не повноцінний договір.
Що таке оферта? Письмову або усну пропозицію співпраці в комерційній сфері, що містить перелік умов, характерних для повноцінного двостороннього договору.

Оферта переважно складається у письмовій формі. Одна сторона (оферент) направляє деякий пропозицію іншій стороні (акцептанта) прийняти умови договору оферти і направити оференту в обумовлений строк відповідь за згодою (акцепт). Якщо акцептант приймає зазначені в оферті умови – це юридичний привід для укладення двостороннього договору на підставі абсолютного акцепту.

Якщо говорити простими словами, то оферта – це пропозиція співпраці з чітко визначеними умовами. Вона володіє характерними рисами:

  • Визначеність – інформація, що міститься в документі, чітко позначена і структурована і не містить юридичних нюансів.
  • Адресність – оферту становлять для конкретної сторони або обмеженого кола осіб.
  • Спрямованість – документ містить конкретну вимогу з твердими намірами укласти договір.
  • Повнота інформації. Оферта – це документ, в якому вказані всі аспекти юридичної угоди.
  • Неможливість відкликання – спрямована оферта в рамках законодавства має силу, поки не закінчився термін, в ній вказаний.

В означений термін акцептант може прийняти або відхилити пропозицію, але оферент не може змінювати умови і відкликати оферту до закінчення обумовленого терміну. Примусити сторону прийняти вимоги по оферті неможливо – юридичну силу, документ має лише в разі добровільного абсолютного акцепту.

Види оферти: вільна, тверда, публічна.

Залежно від цільової аудиторії, якій направлено пропозицію про співпрацю, оферта може бути вільна, тверда і публічна. Кожен варіант має свої особливості:

  • Вільна оферта в більшості випадків є пропозицією вступити у певні переговори, в ході яких умови комерційної угоди можуть бути змінені або доповнені.
  • Тверда оферта – це пропозиція конкретній особі, в якому чітко прописані умови договору співпраці й терміни прийняття або відхилення вимоги.
  • Публічна оферта – це варіант договору, в якому кожна зацікавлена особа може виступити акцептантом. Простими словами в публічній оферті прописуються умови, ціни і терміни.
Дивіться також:  Що таке стрілка? Значення слова

Публічне оголошення не є офертою, оскільки пропозиція є, але чітких умов немає. Рекламодавці часто вказують, що пропозицію
не є публічною офертою – це означає, що не можна розглядати рекламу як договір, а лише як пропозицію укласти оферту. Якщо акцептант принципово згоден на укладення договору оферти, але при внесенні змін та доповнень до умов, він спрямовує не акцепт, а договір розбіжностей, на підставі якого тривають подальші переговори між сторонами.