Акціонерне товариство: від створення до ліквідації

У Росії можна виділити кілька видів організаційних форм компаній. Серед них досить популярними вважаються акціонерні товариства, які можуть бути відкритими або закритими. Їх відкриття володіє певними плюсами. Такі організації можуть залучати кошти шляхом емісії цінних паперів. Процес відкриття вважається достатньо складним за рахунок необхідності наявності рішення засновників та формування статутного капіталу. Тому якщо підприємці планують відкриття такої компанії, то вони повинні добре розібратися у всіх етапах, які доводиться пройти від створення фірми до її ліквідації.

Поняття АКЦІОНЕРНОГО товариства

Акціонерне товариство представлено компанією, в якої статутний капітал ділиться на певну кількість акцій. Воно є юридичною особою, володіє певними ознаками:

 • статутний капітал створюється на підставі внесків учасників, причому ці внески переходять у власність компанії;
 • вклади можуть бути представлені не тільки грошовими коштами, але і різним цінним майном, щодо якого слід проводити оцінку;
 • відповідальність кожного учасника за борги організації обмежується розміром його вкладу;
 • суспільства самі несуть відповідальність за боргами;
 • статутний капітал розподіляється на деяке число акцій, які видаються учасникам.

Специфічною особливістю саме акціонерних товариств виступає можливість емісії акцій. Отримані від продажу цінних паперів кошти спрямовуються на збільшення статутного капіталу. Неможливо відкрити компанію без випуску акцій, так як стати її учасником може тільки покупець цінних паперів.

Відмінності від господарських товариств і ТОВ

АТ представлено певним видом юридичної особи, хоча має деякі суттєві відмінності від господарських товариств. До цих відмінностей відноситься:

 • товариства з’єднують не тільки капітали, але й громадян, які далі від імені підприємства ведуть спільну діяльність;
 • АТ представлено виключно об’єднанням капіталів;
 • у товаристві учасники несуть субсидіарну і солідарну відповідальність за зобов’язання компанії.

АТ відрізняється від ТОВ за такими ознаками:

 • у ВАТ кожен вкладник замість внесеного капіталу отримує акції, які можуть продаватися на фондовому ринку, а в ТОВ акції не випускаються;
 • для відкриття АТ повинні дотримуватися певні вимоги щодо розміру статутного капіталу і кількості учасників;
 • у цих компаніях відрізняються правила входу і виходу учасників з компанії;
 • в акціонерних організаціях повинна створюватися складна структура, регламентована законодавством.

Всі підприємці, які бажають відкрити відкрите акціонерне товариство, повинні добре розбиратися в його особливостях.

Плюси організаційної форми

Такі компанії володіють численними перевагами перед іншими організаційними формами. До цих плюсів відноситься:

 • відсутні обмеження при об’єднанні капіталу, тому можна залучати величезну кількість вкладників;
 • при необхідності підприємство легко і оперативно збирає потрібну кількість коштів для розширення виробництва або виходу на нові ринки збуту;
 • акціонери самостійно оцінюють власний ризик, тому вони самі вирішують, яке кількість акцій компанії ними буде куплено;
 • вкладники не несуть відповідальність за боргами підприємства особистим майном, тому ризикують виключно вкладеними капіталами;
 • при необхідності акціонери можуть перепродати наявні акції на фондовому ринку;
 • об’єднання капіталів є стійким з плином часу, тому навіть якщо вийде з товариства деяку кількість учасників, це не стане причиною для закриття підприємства;
 • власники бізнесу відокремлюються від його управління, тому для цього залучаються дійсно кваліфіковані фахівці, що дозволяє досягати високих результатів від діяльності;
 • вкладені капітали можуть легко і вільно повертатися вкладниками, для чого продаються акції іншим акціонерам;
 • доход може бути отриманим у різних формах, наприклад, у вигляді дивідендів, за рахунок зростання ціни акцій або від надання акцій борг;
 • є можливість залучати позиковий капітал, причому банки зазвичай пропонують дійсно вигідні умови низькі відсотки;
 • АТ вважаються престижними організаціями, так як мають високу соціальну значущість і відіграють значну економічну роль в країні.
Дивіться також:  Фізика в медицині. Вплив фізики на розвиток медицини. Винаходи фізиків, які використовуються в медицині

Суть акціонерного товариства, як і інший організації, полягає у веденні підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. При відкритті такої компанії формується велика кількість робочих місць, а також до бюджету надходять значні податки. Відкрити відкрите акціонерне товариство не надто складно, якщо добре розібратися у процедурі і послідовності дій.

Недоліки суспільства

Відкриття підприємства такої організаційної форми має і деякі мінуси. До них відноситься:

 • обов’язково відкривається публічне акціонерне товариство, тому втрачається приватність бізнесу, що призводить до необхідності регулярно публікувати у відкритих джерелах інформацію про рух грошових коштів, прибутку, збитки та інших показниках діяльності;
 • нерідко між акціонерами і керівниками виникають конфлікти інтересів;
 • за рахунок вільного продажу акцій існує ймовірність, що буде втрачено контроль над компанією.

Саме відкрите акціонерне товариство вважається найбільшою формою комерційної компанії. За рахунок деяких суттєвих недоліків такої організації засновники повинні ретельно вивчити правила управління підприємством, щоб запобігти негативні наслідки невірно прийнятих рішень.

Нюанси відкриття фірми

Відкрити відкрите акціонерне товариство досить просто, якщо добре розібратися в основних етапах даного процесу. Для цього має бути кілька підприємців, охочих вкласти наявні капітали для організації бізнесу.

Створити суспільство можна з допомогою створення нової фірми або реорганізації іншої компанії. Засновниками є учасники ринку, причому при створенні компанії їх юридичний статус залишається незмінним.

Закон про акціонерні товариства вказує, що всі акції нової організації повинні розподілятися між засновниками на підставі договору про створення компанії. При таких умовах першими покупцями цінних паперів виступають безпосередні засновники фірми.

Відкрити відкрите акціонерне товариство може невелику кількість громадян, так як в законі є можливість для участі лише двох акціонерів. На останньому етапі відкриття підприємства зазвичай залучаються додаткові учасники, згодні на наявні умови купівлі певної кількості акцій.

Види засновників

У якості засновників підприємства можуть виступати всі дієздатні особи. Вони можуть бути представлені громадянами або різними компаніями. Для цього достатньо тільки прийняття для фірми відповідного рішення про заснування закритого або відкритого акціонерного товариства.

Є певні обмеження для учасників, тому не можуть стати засновниками наступні особи:

 • державні органи;
 • місцеві органи самоврядування;
 • судові чи виконавчі органи.

Допускається участь державних органів управління майном, так як їх прийняття у фірму зазвичай пов’язане з приватизацією різних підприємств, що належать державі або муніципалітету.

Повинна дотримуватися певна умова на максимальну кількість засновників в акціонерному товаристві. Компанія повинна складатися з максимально 50 засновників. Допускається наявність одного засновника, представленого приватною особою або підприємством, але в цьому випадку може відкриватися тільки ТОВ, а не АТ.

Які права і обов’язки є у засновників?

При відкритті такого суспільства з’являються у всіх учасників певні права, які характеризують виникають відносини між населенням, державою і новою компанією.

При створенні статутного капіталу відбувається обмін майна учасників на певну кількість цінних паперів. Користуватися для цього засновники можуть тільки цінностями, що належать їм на праві власності.

Дивіться також:  Що таке грамота? Всі значення слова

За рахунок того, що засновники володіють переважним правом придбання перших акцій компанії, то вони можуть самостійно формувати структуру управління фірми. Це дозволяє застосовувати активи, обладнання і капітал акціонерного товариства в своїх інтересах.

Як тільки буде зареєстрована компанія, закінчуються обов’язки засновників, так як після цього вони стають звичайними акціонерами. Управлінням фірми займаються призначені керівники.

Етапи відкриття компанії

Дана процедура вважається не надто складною, тому з мінімальними зусиллями можна відкрити акціонерне товариство. Банкам, заводам або іншим установам пред’являються певні вимоги, яким повинні слідувати засновники.

Сама процедура відкриття компанії ділиться на етапи:

 • Відбувається економічне обґрунтування відкриття підприємства. Вибирається певний напрям діяльності майбутньої компанії. Розраховується передбачувана прибутковість роботи фірми. Визначається, яке місце на ринку буде займати компанія. Додатково вирішується, чи вважається саме АТ найбільш кращим вибором для майбутньої компанії. Розраховується оптимальний капітал для підприємства, а також визначається, яку кількість акцій акціонерного товариства буде випущено.
 • Формування установчого договору. Він підписується всіма акціонерами, так як на підставі цього документа всі засновники приймають на себе зобов’язання по створенню компанії, що володіє конкретними характеристиками, узгоджуються на зборах акціонерів. Якщо засновником виступає одна людина або компанія, то складається рішення про відкриття підприємства.
 • Проведення зборів. На ньому юридично оформлюється рішення акціонерів відкрити організацію. Для цього проводиться голосування, а також затверджується статут і оцінюється майно, яке вноситься акціонерами для формування капіталу.
 • Створення статутного капіталу. Він повинен володіти певним мінімальним розміром, причому він залежить від того, якою діяльністю буде займатися акціонерне товариство. Банки або виробничі підприємства вимагають різного розміру капіталу. Внесеним майном акціонери оплачують акції, які видаються їм і виступають в якості підтвердження наявності у них частки в компанії. Мінімальний розмір капіталу для більшості компаній дорівнює 10 тис. руб. Більше половини випущених акцій повинні оплачуватися протягом трьох місяців з моменту реєстрації компанії. Частина, що залишилася, сплачується протягом року після відкриття фірми.
 • Державна реєстрація. Важливо правильно зареєструвати акціонерне товариство. Завод, банки або інші організації обов’язково повинні працювати офіційно, для чого потрібно отримати у відділенні ФНС відповідне свідоцтво, яке підтверджує реєстрацію і постановку на облік. Саме з моменту реєстрації будь-яка компанія вважається створеною.

Після реєстрації компанії відкривається розрахунковий рахунок і починається безпосередня підприємницька діяльність. Допускається відкривати філії акціонерного товариства або здійснювати емісію акцій, за рахунок яких залучаються додаткові капітали в компанію.

Нюанси відкриття різних товариств

АТ використовується зазвичай для ведення складною і специфічною підприємницької діяльності. При цьому для створення різних компаній враховуються спеціальні законодавчі акти.

Особливі вимоги пред’являються до страховим компаніям чи банкам, а також фірмам, в яких беруть участь іноземні інвестори. Нерідко відкриваються організації на базі підприємств, приватизованих у держави або муніципалітету. При відкритті таких компаній враховуються специфічні вимоги та умови законодавства.

Правила ліквідації компанії

Кожне суспільство може бути ліквідоване різними способами. Тому для цього може використовуватися перетворення в іншу компанію або безпосередня ліквідація.

Ліквідація представлена процесом, в результаті якого підприємство припиняє своє існування як юридичної особи. Тому воно не зможе далі займатися підприємницькою діяльністю.

Дивіться також:  Що таке вітраж? Види та стилі вітражів. Вітражі Тіффані

Добровільна ліквідація

Закрити закрите акціонерне товариство досить просто в добровільному порядку. Зазвичай приймається таке рішення акціонерами, які не бачать подальшої необхідності в існуванні компанії. Це може бути обумовлено низькою прибутковістю або досягненням мети роботи підприємства.

Добровільне закриття припускає ухвалення рішення саме акціонерами, а не державними органами. Для виконання такої процедури виконуються послідовні дії:

 • приймається відповідне рішення на зборах, для чого проводиться голосування;
 • про прийняте рішення необхідно повідомити протягом трьох днів ФНС, після чого в ЕГРЮЛ робиться запис про те, що компанія перебуває на стадії ліквідації;
 • не допускається з цього моменту вносити які-небудь зміни в установчу документацію, а також неможливо відкрити філію або виконати інші аналогічні дії;
 • призначається ліквідаційна комісія, причому вона повинна бути схвалена ФНС;
 • саме до цієї комісії переходять повноваження та можливості управляти компанією;
 • нерідко акціонером фірми виступає держава, а в цьому випадку в комісію обов’язково входить представник влади;
 • виявляються всі кредитори й дебітори підприємства;
 • приймаються різні заходи, що дозволяють погасити борги і стягнути заборгованість з дебіторів;
 • після пред’явлення вимог формується проміжний ліквідаційний баланс, а після і остаточний баланс;
 • задовольняються вимоги всіх кредиторів підприємства;
 • якщо після виконаних дій залишаються активи, то всі вони розподіляються між акціонерами з урахуванням їх частки в компанії.

Тільки після виконання всіх вищезазначених дій вноситься в ЕГРЮЛ інформація про ліквідацію фірми.

Примусова ліквідація

Вона здійснюється виключно з допомогою відповідного рішення суду. В якості позивача може виступати держава або кредитори. Процедура примусового закриття АКЦІОНЕРНОГО товариства ділиться на етапи:

 • подається заява до суду позивачем;
 • приймається рішення про ліквідацію підприємства;
 • призначається ліквідаційна комісія, яка виявляє всі активи підприємства, а також встановлює кредиторів і дебіторів;
 • після погашення всіх боргів закривається офіційно компанія, на підставі чого вносяться необхідні зміни в ЕГРЮЛ.

Існує кілька підстав для примусової ліквідації АТ. Зазвичай цей процес пов’язаний з наступними причинами:

 • відсутня у компанії дозвіл або ліцензія на роботу в конкретній галузі діяльності;
 • ведення бізнесу, забороненого законодавством РФ;
 • робота з різними серйозними порушеннями законів;
 • судом визнається недійсною реєстрація компанії, так як при її відкритті порушувалися вимоги законодавства;
 • визнається підприємство банкрутом.

Примусове закриття компанії може знадобитися тільки з серйозних причин.

Які потрібні документи для закриття?

Для ліквідації АТ необхідно підготувати певну документацію. До неї відносяться паперу:

 • правильно складена заява на ліквідацію;
 • грамотно сформований ліквідаційний баланс;
 • квитанція про сплату мита;
 • якщо компанія оголошується банкрутом, то додатково потрібно рішення арбітражного суду.

Реєструється ліквідація компанії тільки ліквідаційною комісією. Про цьому потрібно повідомити ФНС протягом двох місяців після розміщення публікації у відкритих джерелах про закриття компанії.

Висновок

Акціонерне товариство вважається популярною організаційною формою. Воно володіє багатьма плюсами, хоча є у неї деякі недоліки. Основним плюсом вважається можливість залучення капіталу шляхом емісії акцій.

Кожен підприємець, який використовує таку організацію для роботи, повинен розібратися, як правильно вона відкривається, а також з якими труднощами доведеться зіткнутися при ліквідації підприємства.